RK-parochie herdenkt dierbaren: Allerzielen

RODEN - De datum van 2 november komt alweer met rasse schreden naderbij. Op de avond van Allerzielen, dit jaar een vrijdag, komen ook nu weer in de kerk der Triniteit in Roden velen bijeen in een viering om hun dierbaren te herdenken.

De aanwezigen steken kaarsen aan voor de overleden parochianen van dit afgelopen jaar; ook voor al die andere overledenen die eerder stierven of elders. De Schola Gregoriana zingt liederen die passen bij de sfeer van deze dag. De viering begint om 19.30 uur, zoals alle bijzondere avondvieringen door de week. Aansluitend is er de stille Allerzielen-tocht naar de begraafplaats

Aansluiten

De stoet gaat richting de begraafplaats, in stilte. Aan het einde van de viering komt iedereen naar buiten, velen met een brandend graflicht in de hand. Wie niet de viering bijwoont, kan zich buiten voor de kerk nog aansluiten.

begraafplaats zelf is verlicht met brandende lantaarns. Er zal daar een kort moment gehouden worden met een bezinnend woord en vervolgens mag iedereen uitwaaieren over de begraafplaats en een graflicht neerzetten op het graf van een dierbare. Ook een graflicht plaatsen bij een onbekende, als symbool voor al die mensen die zijn overleden.

Deze tocht is nadrukkelijk bestemd voor iedereen die mee wil lopen. De stoet zal naar verwachting rond 20.30 uur vanaf de kerk vertrekken. Er zijn graflichten verkrijgbaar in de hal van de kerk.