Huurders WOON bijeen

NIEUW-RODEN - Wat brengt 2019? Hoe staat het met de huurprijzen? En met de wachtlijsten en zoektijden?

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de huurdersbijeenkomsten van AH WOON. De huurdersvereniging en Woonborg vertellen donderdag 1 november in ‘t Dörpshuus Nij-Roon in Nieuw-Roden alles over het komende jaar. AH WOON wil dat alle huurders van Woonborg met veel plezier kunnen wonen in een betaalbare woning van goede kwaliteit.

Dat lijkt vanzelfsprekend, maar niets is minder waar. Het is de reden dat WOON hiervan haar doel voor 2019 heeft gemaakt. Tijdens de verschillende huurdersbijeenkomsten in Haren, Zuidlaren en Nieuw-Roden staat WOON stil bij deze doelstelling. Daarnaast is de huurdersvereniging benieuwd naar ideeën van huurders zelf.

Speciale gast is Woonborg. De woningcorporatie maakt tijdens de huurdersbijeenkomsten meer bekend over de nieuwe huurprijzen. Wat kunnen huurders verwachten in 2019? Die vraag staat centraal. Andere onderwerpen tijdens de bijeenkomst zijn de wachtlijsten en de zoektijden voor een woning, de uitslag van het nieuwe woonlastenonderzoek en de komst van één loket voor woningzoekenden in Drenthe. De huurdersbijeenkomst start om 19.30 uur.