Noordenveld in gelijk over dwangsom recreatiewoning

NORG - Het gemeentebestuur van Noordenveld is in het gelijk gesteld in een procedure, aangespannen door twee Norgers over een dwangsom om permanente bewoning van een recreatiewoning te beëindigen.

De bewoners waren in hoger beroep gegaan bij de Raad van State. In december 2015 heeft het college onder oplegging van een last onder dwangsom gelast om de permanente bewoning van de recreatiewoning op het perceel in Norg te beëindigen en beëindigd te houden. Bij besluit van 10 augustus 2016 heeft het college het daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Bij uitspraak van 30 juni 2017 heeft ook de rechtbank het ingestelde beroep ongegrond verklaard. Tegen deze uitspraak hebbende bewoners hoger beroep ingesteld.

Permanente bewoning van de recreatiewoning is niet toegestaan op grond van het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Norgerduinen". Bij het besluit van 14 december 2015 heeft het college hen onder oplegging van een last onder dwangsom van 15.000 euro ineens, gelast om de permanente bewoning van de recreatiewoning te beëindigen en beëindigd te houden.

De bewoners betogen dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat zij niet aannemelijk hebben gemaakt dat zij al vanaf 1994/1995 permanent in de recreatiewoning woonden. Ze betogen dat 6 september 2000, de datum waarop zij zich hebben ingeschreven op het adres van de recreatiewoning, een puur bureaucratische datum is en dat hun inschrijving op deze datum niet betekent dat de werkelijke permanente bewoning pas toen is aangevangen.

Ook in hoger beroep hebben de bewoners slechts gesteld dat zij al vanaf 1994/1995 permanent in de recreatiewoning wonen, maar dat niet met concrete gegevens aannemelijk gemaakt. Ze wijzen verder op het project "Expeditie Norgerduinen" waaruit volgens hen blijkt dat het college bereid is mee te werken aan de legalisatie van de permanente bewoning van de recreatiewoningen in het gebied. De Raad van State stelt dat het niet zo is, dat het college bereid was tot het nemen van concrete besluiten waarmee de permanente bewoning van de recreatiewoningen in het gebied zou worden gelegaliseerd.