Noordenveld Cafe: gemeente kan aan de slag

Ook dit jaar stond de gemeente met het 'Noordenveld Café' op de NoorderExpo. De stand werd weer bemand door raadsleden, collegeleden en noordenveldcafé-medewerkers.

Allen gingen zij in gesprek met bezoekers van de jaarbeurs, veelal inwoners uit Roden maar ook uit andere kernen of van buiten de gemeente. In het Noordenveld Café zijn bezoekers gevraagd om de gemeente een spiegel voor te houden aan de hand van drie vragen: Wat doet de gemeente goed?, Wat kan beter? en Wat wilt u de gemeente verder nog aan tips/ideeën meegeven?

Er zijn dit jaar 228 kaartjes ingevuld. De vijf onderwerpen die het meest leven onder de bezoekers zijn nagenoeg gelijk aan vorig jaar.

Uitkomsten

Beheer openbare ruimte (158 opmerkingen): een onderwerp dat mensen direct raakt omdat ze er misschien dagelijks mee geconfronteerd worden in hun leefomgeving. Veel mensen zien een verbetering in het onderhoud van de openbare ruimte.

Centrum (73 opmerkingen): inwoners en bezoekers waarderen het winkelbestand en vinden Roden er schoon en verzorgd uit zien. Kansen voor verbetering zien de bezoekers vooral ten aanzien van de leegstand en auto's in de Heerestraat.

Afval (52 opmerkingen): meer dan vorig jaar zijn er complimenten gemaakt over het ophalen van het afval. Hierbij zijn er vooral veel positieve opmerkingen gemaakt over het extra vaak ophalen van het GFT-afval in de zomerperiode.

Jeugd (50 opmerkingen): net als vorig jaar gingen de opmerkingen met name over het gebrek aan uitgaansgelegenheden en activiteiten voor de jeugd.

Leefbaarheid (38 opmerkingen): bezoekers hebben zich heel positief uitgelaten over de leefbaarheid. Er is veel te doen, mooie natuur, groen, gezellig, goed voorzieningenniveau, rust en ruimte.

Noordenveld gaat op verschillende manieren met de ‘opbrengst’ aan de slag. Mensen die persoonlijke gegevens hebben achtergelaten, krijgen een persoonlijke reactie (of hebben deze inmiddels gekregen). Intern worden/zijn specifieke opmerkingen onder de aandacht van de desbetreffende afdelingen gebracht. „Deze spiegel leert ons dat we met de dingen bezig zijn die onze inwoners belangrijk vinden”, aldus B en W.