Vergeetachtigheid centraal in Noorderkroon

RODEN - Maandag 26 november is er in woonzorgcentrum De Noorderkroon van Zorggroep Drenthe een informatieavond. Thema van deze avond is: ‘Vergeetachtigheid of dementie?’. Er wordt gesproken door de casemanager Dementie over het leven met dementie, er is gelegenheid voor vragen en het uitwisselen van ervaringen.

Na de pauze komt Gerdien Breimer vertellen over haar persoonlijke ervaringen met haar dementerende moeder. In maart dit jaar verscheen haar eerste boek ‘Patat & Pavlov’. Een bundeling van achtenveertig liefdevol en integer geschreven verhalen over haar belevenissen en ervaringen tijdens de bezoeken aan haar moeder. De band met haar moeder was nooit heel hecht en warm. De ziekte van Alzheimer heeft daar verandering in gebracht. Het heeft de afstand tussen hen verkleind en daar is Gerdien blij mee.

Het programma van deze informatieavond begint om 19.00 uur in De Noorderkroon in Roden. Vanaf 18.30 uur start het ontvangst met koffie en thee.

De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor iedereen die hier belangstelling voor heeft (wel graag aanmelden,dit kan per mail via h.heun@zorggroepdrenthe.nl of telefonisch via telefoonnummer 050 501 89 50).