Flying Red richt vizier op de jeugd

RODEN - Waar er in het verleden meerdere keren actie ondernomen is door basketbalvereniging Flying Red om de belangstelling voor basketbal te vergroten voor de jongste jeugd lijkt de actie die onlangs is gestart aan te slaan.

Dat zegt Berend Hoekstra namens de vereniging. De burgemeester van Leek wordt met ingang van 2019 voorzitter van Flying Red, maar toont nu al zijn betrokkenheid. Want de jeugd heeft de toekomst stelt Hoekstra.

,,Elke sportvereniging moet van onderen worden opgebouwd en wij vormen daarop geen uitzondering, maar we hebben toch wel wat problemen gekend in het verleden met het zogenaamde middenkader. Onze senioren zijn goed vertegenwoordigd, maar daarna valt er een gat tot het onder 14 team. Dat zien we binnen de vereniging in de toekomst graag anders, vandaar dat we op zoek zijn gegaan naar oplossingen om dit probleem het hoofd te bieden. Een van de oplossingen die succesvol uitpakt is het feit dat we een aantal trainingen hebben gehouden voor kinderen die onderdeel zijn van de buitenschoolse opvang De Jonge Wereld in Leek.’’

Samenwerking

De samenwerking met De Jonge Wereld wierp direct zijn vruchten af. Dat heeft te maken me het feit dat alles goed is gefaciliteerd legt Hoekstra uit. ,,De trainingen worden gehouden in Sportcentrum Leek en sluiten qua tijd en afstand uitstekend aan bij de tijden die worden gehanteerd door de buitenschoolse opvang en dit heeft er tot nu toe voor gezorgd dat de belangstelling enorm groot is. We zijn vlak voor de herfstvakantie begonnen en konden toen veertig kinderen begroeten.’’

,,Donderdag 15 november vindt de laatste training plaats in een serie van drie en naderhand hopen we natuurlijk dat we weer een aantal nieuwe leden welkom mogen heten. Zaterdag 24 november sluiten we het tot nu toe zeer geslaagde project af met een toernooi in Sporthal de Hullen in Roden.’’