Ondertekening participatieverklaring

RODEN - Zeven Eritrese nieuwkomers uit Noordenveld ondertekenen vrijdag 9 november hun Participatieverklaring. Dit gebeurt om 15.30 uur op het kantoor van Vluchtelingenwerk Noord Nederland aan de Nijverheidsweg 2A in Roden.

Wethouder Jeroen Westendorp is daarbij aanwezig om de nieuwe inwoners te feliciteren met deze belangrijke stap in het behalen van het Inburgeringsexamen. Wethouder Westendorp: “Ik ben graag aanwezig bij de ondertekening van de Participatieverklaring. Het is een mooie gelegenheid om de persoonlijke verhalen te horen. Natuurlijk is het erg belangrijk dat zij hun Inburgeringsexamen halen, maar ik ben ervan overtuigd dat de echte integratie in de buurt plaatsvindt door elkaar te ontmoeten. Daarom gaan wij in Noordenveld door met het programma GO! Noordenveld. We steken meer tijd in het leren kennen van nieuwkomers, maar leren hen ook Noordenveld, haar inwoners en de lokale gebruiken kennen. Ontmoeting blijft daarbij voor mij de rode draad.”

Nieuwkomers in Noordenveld

Nieuwkomers zijn vluchtelingen die een tijdelijke verblijfsvergunning hebben gekregen. In Noordenveld zijn vanaf 2015, toen de vluchtelingencrisis op zijn hoogtepunt was, ruim 200 nieuwkomers gehuisvest. De meesten van hen komen uit Syrië en Eritrea.

Participatieverklaring eerste stap van Inburgeringsexamen

Nieuwkomers in Nederland moeten verplicht inburgeren. Dit betekent dat zij binnen drie jaar hun Inburgeringsexamen moeten halen. Zij zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Voordat zij deel kunnen nemen aan het Inburgeringsexamen moeten nieuwkomers eerst de Participatieverklaring ondertekenen. Met de ondertekening verklaart de nieuwkomer dat hij de kernwaarden van de Nederlandse samenleving kent. Deze zijn: vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Maar hij verklaart daarmee ook dat hij een actieve bijdrage wil leveren aan de samenleving.

Vluchtelingenwerk begeleidt nieuwkomers

Vluchtelingenwerk Noord Nederland (VWNN) is de partner van de gemeente bij de uitvoering van het integratiebeleid. In opdracht van de gemeente biedt VWNN zes workshops aan nieuwkomers aan over de betekenis van de kernwaarden. Maar VWNN doet meer dan dat. Nieuwkomers die in Noordenveld komen wonen worden door vrijwilligers van VWNN begeleid bij alle praktische zaken die komen kijken bij het leven in Noordenveld. Denk daarbij aan het vinden van een school voor de kinderen of het openen van een bankrekening.

GO! Noordenveld

Vluchtelingenwerk is samen met Welzijn in Noordenveld ook nauw betrokken bij het programma GO! Noordenveld. Iedere vrijdagmiddag trekken zij samen met vrijwilligers eropuit om een groep nieuwkomers, Noordenveld te leren kennen en bekend te maken met zaken die voor ons heel gewoon zijn maar voor hen (nog) niet, zoals vrijwilligerswerk. De ervaringen tot nu zijn dat de deelnemers na afloop van het programma stuk voor stuk positief zijn en ook actief zijn geworden in de samenleving en een netwerk hebben opgebouwd. Uiteindelijk vormt dit de basis voor het vinden van werk of een studie.