Soldaten uit Norg in het Franse leger van 1811-1813

NORG - De Historische Vereniging Norch heeft historicus Gerben Dijkstra uit Beilen uitgenodigd voor een lezing over Norger jongemannen die in de jaren 1811 tot en met 1813 in het Franse leger moesten dienen. Dijkstra verzamelt samen met Henk Vos uit Hijken allerlei gegevens over Drentse jongemannen die in genoemde jaren in het Franse leger moesten vechten. De lezing is 22 november 2018 in café Zwaneveld, Oosteind 33 in Norg. De lezing begint om 20.00 uur.

Elf jongemannen uit Norg

Uit de gemeente Norg moesten elf jongemannen het Franse wapenrok aantrekken. Zes van hen kwamen in het Franse leger om het leven: Lucas Arends (Verdun, 1812-1813); Hendrik Pieters (Straatsburg 24 april 1812); Harm Rijkens (Keulen, 22 juli 1813); Hindrik Stevens (Frankfort, 4 augustus 1813); Jochem van de Veld (Bitche (Vogezen), 6 mei 1813) en Cornelis Frederik Zuidenveld (Kassel, 12 mei 1812)

Van drie mannen is bekend dat zij zijn teruggekeerd: Freerk Cornelis, Albert Alberts Schans en Ubel Geerts (Ubels). Van twee mannen is niet bekend of zij hun diensttijd hebben overleefd: Lucas Klaassens en Jan Jannes.

Weeskinderen Ubels

Tijdens de lezing vertelt Dijkstra over de weeskinderen Ubels. De oudste van hen, Tonnijs Ubels, kreeg vrijstelling van dienstplicht, omdat hij sinds het overlijden van zijn ouders in 1808 de zorg voor zijn broertjes kreeg. Zijn broertje Ubel Geerts Ubels moest als weeskind verplicht in het Franse leger, terwijl zijn jongste broertje in 1815 als ‘weeskind’ in het leger van Holland strijd moest leveren tegen de Franse legers in Brabant en Vlaanderen.

Cornelis Gerbes, schaapherder in het Westeinde

Ook is er aandacht voor de mennoniet Cornelis Gerbes, schaapherder in het Westeinde, die moest toezien hoe tegen zijn godsdienstige principes in zijn zoon Freerk Cornelis zich voor het Franse leger moest melden. Tijdens de lezing worden compositietekeningen van een aantal Norger jongemannen getoond, welke zijn getekend door Nahidh Salman uit Beilen.