Peter van der Velde tentoonstelling ‘in Woord en Beeld’ geopend

RODEN - De Peter van der Velde tentoonstelling “in Woord en Beeld”, werd vrijdag 9 november onder grote belangstelling geopend. De bekende Drentse dichter Gerard Nijenhuis droeg een speciaal ‘voor het Peter van der Velde-jaar geschreven’ gedicht voor, waarna de energieke vrouw van Peter van der Velde, Alke van der Velde, uit het hoofd enkele gedichten van haar man heeft voorgedragen. De burgemeester van Noordenveld, Klaas Smid, verklaarde de expositie officieel geopend.

Bijzondere geleende werken van het Drents Museum en een particulier, van de kunstenaars Ger Siks, en Trudy Kramer, zijn hier te bezichtigen. Zondag 25 november om 14.00 uur, vindt de literaire middag plaats, met bekende schrijvers en dichters. Tevens zal het eerste exemplaar van de een speciale “Peter van der Velde” editie van het Drents Letterkundig Tiedschrift “ROET" worden overhandigd. Kaarten hiervoor kunnen ook worden gekocht bij Daan Nijman, Roden.

Dit jaar vindt in de Gemeente Noordenveld het Peter van der Velde jaar plaats. Peter van der Velde (1918-2004) is in Drenthe een zeer gewaardeerd dichter en i.v.m. zijn 100ste geboortejaar worden er allerlei activiteiten georganiseerd.

Eén activiteit daarvan is de expositie in het Kunstencentrum K38 in Roden, waar kunstenaars en dichters (leden van DSK - Drentse Schrievers Kring) zijn uitgenodigd te reageren in Woord en Beeld op het werk van Peter van der Velde. De tentoonstelling ”in Woord en Beeld” dat van 10 november tot en met 2 december is te zien.

Enorm veel kunstenaars hebben gereageerd, ook vele jongere kunstenaars, op de oproep. Het mooie is dat er daardoor een grote variaties van disciplines is te zien Daarnaast hebben de organisatoren uit een particuliere collectie een portret van Peter van der Velde kunnen lenen van de bekende kunstenares Trudy Kramer. Voor het eerst in het 5-jarig bestaan van het Kunstencentrum K38 kan een kunstwerk getoond worden uit de collectie van het Drents museum.

Het kunstwerk is gemaakt door de kunstenaar Ger Siks (die samen met o.a. Wout Muller, Matthijs Röling en Trudy Kramer lid waren van de bekende Fuji Art Association))

Zondag 25 november om 14.00 uur, vindt de bijzondere Literaire middag plaats met bekende schrijvers en dichters (zie onder), tevens zal het 1e exemplaar van de een speciale “Peter van der Velde” editie van het Drents Letterkundig Tiedschrift “ROET" worden overhandigd.

De schrijvers en dichters die op de literaire middag zijn, zijn: Abel Darwinkel (‘Initiator Peter van der Velde jaar’), Henk Nijkeuter, Henk Scholte, schrijver Jan Veenstra, schrijfster Marga Kool, Ton Peters (redactielid Roet), schrijfster Fieke Gosselaar en schrijver Kasper Peters.