Nieuw kavelaanbod Oostindie in Leek

Leek - Op de beurs NieuwbouwXL presenteert de gemeente aankomend weekend nieuwe particuliere kavels en projecten in deelgebied De Hoven van de nieuwbouwwijk Oostindie in Leek.

De Hoven is zeer ruim van opzet en alle kavels, van rijwoningen tot vrijstaande woningen, hebben een extra grote tuin. Het gebied krijgt een natuurlijke uitstraling met houtwallen, brinken en vennen. Om de verwevenheid met het naastgelegen landgoed Terheijl te benadrukken worden meerdere landschappelijke en recreatieve verbindingen daarmee aangelegd.

Nieuw aanbod De Hoven

Er wordt volop gebouwd in de eerste fase van De Hoven. In de vervolgfase worden particuliere kavels en koopwoningen in diverse woningtypes en prijssegmenten aangeboden. Al het nieuwbouwaanbod presenteert de gemeente op de beurs:

• 23 particuliere bouwkavels in de noordoosthoek van De Hoven, het dichtst bij het centrum van Leek. Er zijn kavels bij die liggen rond een bosven of die met de achtertuin grenzen aan een groenstrook. U kunt zich nu als belangstellende voor de particuliere bouwkavels inschrijven bij de gemeente Leek. Dit kan ook op de beurs of via www.woneninleek.nl

• Aan de Hyacint komen 7 levensloopbestendige woningen, twee-onder-een-kap en vrijstaand. De verkoop van dit project loopt al. Er zijn nog enkele woningen beschikbaar.

• Binnenkort start de verkoop van nog twee projecten in De Hoven met in totaal 24 twee-onder-een-kapwoningen en 11 vrijstaande woningen.

Beurs

Meer informatie over de kavels en woningen is te krijgen in de stand van de gemeente Westerkwartier op de beurs NieuwbouwXL (standnummer B4). Deze beurs is van vrijdag 16 tot en met zondag 18 november in Martiniplaza in Groningen. De entree is gratis.