Compensatie voor versmalling Norgervaart Huis ter Heide

Huis ter Heide - De provincie gaat de wegberm van de N373 (Norgerbrug – Huis ter Heide) verbreden aan de zijde van de Norgervaart.

De ingreep is onderdeel van een reconstructie van dit wegvak. Hierdoor wordt het wateroppervlak van de Norgervaart verkleind. Dit dient te worden gecompenseerd.

Over deze watercompensatie maakt de provincie afspraken met de gemeente Assen en het Waterschap Drents Overijsselse Delta.

De versmalling van de vaart is nodig om de kruisingen van Koelenweg en Domeinweg aan te kunnen passen. De weg wordt verbreed en voorzien van een tussenstuk voor overstekende fietsers/voetgangers.