Noordenveld: geen medewerking aan uitbreiding kerk Roderesch

Roderesch - Het gemeentebestuur trekt het eerder genomen besluit van principiële medewerking aan uitbreiding van de kerk Eben-Haëzer in Roderesch in.

Even buiten Roderesch staat een klein kerkgebouw waar de evangelische gemeente Eben-Haezer huist. De kerk is daar al tientallen jaren geleden opgericht. De kerk bedient de regio tussen Assen, Drachten en Groningen. In 2011 heeft een kleine uitbreiding van de kerk plaatsgevonden. Dat werd toen maximaal geacht. Op dit moment heeft de kerk ruimte voor ca. 200 personen. De parkeervoorziening is hierop afgestemd.

Deze huidige voorziening voldoet echter niet aan de (afstands-)normen die gesteld zijn met betrekking tot geluid ten opzichte van aanliggende woningen. De kerk is succesvol en het aantal leden groeit gestaag. Het kerkbestuur heeft de verwachting dat zij kan doorgroeien naar ca. 400
leden. Begin 2015 is er daarom een verzoek binnengekomen voor het uitbreiden van het kerkgebouw met 600 m'.

Principe

Op 21 november 2017 heeft het vorige college van B en W een besluit genomen waarin in principe medewerking is toegezegd aan uitbreiding van de kerk en een herinrichting van het omringende gebied. Daarop zijn gesprekken gevolgd met omwonenden en kerk, waarna B en W het project opnieuw voor wilden leggen aan het nieuwe college dat in maart 2018 is ontstaan.

Op 25 juni 2018 heeft het huidige college opnieuw het project beoordeeld en besloten tot een ultieme poging om overeenstemming te bereiken. De kerk heeft na de laatste bespreking een bief gestuurd. B en W wilden alle partijen om de tafel, op zoek naar een tussenvorm. Noordenveld wil namelijk de maatschappelijke aanvaardbaarheid van het plan zwaar mee laten wegen in de besluitvorming.

Geen draagvlak

In september heeft een overleg plaatsgevonden tussen een delegatie van de bezwaarden uit Roderesch en een delegatie van de evangelische gemeente. Er bleek geen draagvlak vanuit de gemeenschap te vinden voor het voorgestelde plan. Ook andere varianten zijn onbespreekbaar  gebleken.

Begin oktober heeft de kerk een brief aan het college gezonden. De kerk geeft aan dat het plan voldoet aan de normen voor een goede ruimtelijke ordening en dat ten tijde van het principebesluit de bezwaren reeds bekend waren. De gesprekken naderhand hebben echter het beeld veranderd. Waar in een eerder stadium het beeld bestond dat er in beginsel wel maatschappelijk draagvlak bestond voor een uitbreiding van de kerk, hebben de gesprekken met omwonenden naderhand steeds sterker geleid tot de conclusie dat er vanuit de omgeving, op een enkele uitzondering na, geen draagvlak bestaat voor welke uitbreiding dan ook.

De kerk geeft aan dat de RAS-visie geen bestuursrechtelijke status heeft. Deze visie is dan ook niet meegenomen in de overwegingen. Er is overigens nog geen formele volledige aanvraag gedaan. Noordenveld stelt wel dat er een plan voorligt dat de uiterste randen van de ruimtelijke aanvaardbaarheid opzoekt. Daarbij is er geen maatschappelijk draagvlak voor het initiatief.