Nieuw boek van Harm Soegies

PEEST - Twee jaar na het succesboek Met de klink in de haand – meer dan 750 exemplaren gingen over de toonbank – verschijnt een tweede boek met verzamelde columns van Harm Soegies uit Peest.

Onder de titel Wa’k je vertellen wil doet de schrijver uit Peest verslag van zijn belevenissen. De presentatie van het boek is op woensdag 28 november om 14.00 uur in Coop Spithost, Westeind 3 in Norg.

Lezers van de Norger Courant kijken wekelijks uit naar de bijdrage van Harm Soegies. In zijn Norger Drents vertelt hij over actuele gebeurtenissen en toevallige ontmoetingen. De voorvallen haalt hij uit de regio rond Norg en ver daarbuiten. Harm Soegies kijkt, onder andere vanuit Canada, ver over grenzen naar traditie, opvoeding, sport, seks, relaties, politiek, dieren en naar echtelijke wederwaardigheden. Altijd klaar voor een glimlach.

Wa’k je vertellen wil telt 222 pagina’s en biedt de lezer 104 colums uit 2015 –2016. Het boek is een uitgave van Ter Verpoozing in Peize. Het is bij de auteur harosoegies@hotmail.com (of telefoon 0592-613210) en bij Coop Spithost te koop voor 12,50 euro. Tijdens de presentatie geldt de speciale prijs van 10,00 euro.