Groen licht voor gaswinning Noord-Drenthe

REGIO - Minister Eric Wiebes van o.a. Economische Zaken stemt in met het winningsplan Westerveld, overigens onder voorwaarden.

De minister ziet geen aanleiding om in het belang van de veiligheid voor omwonenden of het voorkomen van schade aan gebouwen of infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan, in het belang van het planmatig gebruik of beheer van delfstoffen, of in het belang van de gevolgen voor milieu of natuur, de instemming met het winningsplan geheel te weigeren. Instemming is geweigerd aan het winningsplan voor zover die de toepassing van zuur- of hydraulische stimulatie toestaat. Wel heeft de minister voorschriften en beperkingen verbonden aan zijn instemming.

De NAM heeft op 11 september 2016 een verzoek tot instemming met een wijziging van het winningsplan Westerveld bij de Minister van Economische Zaken ingediend. Het winningsplan Westerveld omvat 11 gasvelden, te weten: Assen, Assen-Zuid, Een, Eleveld, Vries-Noord, Vries-Centraal, Vries-Zuid, Witten, Witterdiep, Zevenhuizen en Zevenhuizen-West. Deze gasvelden liggen binnen de gebieden van de winningsvergunningen Drenthe II en Groningen zoals verleend op basis van de Mijnbouwwet.

Verwachtingen

Het winningsplan Westerveld beschrijft op welke wijze de NAM verwacht het resterende gas te winnen uit de betreffende gasvelden en hoe de eventuele risico's daarvan zoveel mogelijk worden beperkt. Daarnaast bevat het winningsplan informatie over de verwachte gasproductie van de betreffende gasvelden, een overzicht van het productiesysteem, de verwachte bodemdaling en de kans op aardbevingen, en de maatregelen die volgens de NAM daaruit voortvloeien voor de boven- en ondergrond.

Het winningsplan Westerveld betreft een wijziging van het vigerende winningsplan voor de bestaande gaswinning. De redenen voor de wijziging zijn: een (vernieuwde) seismische risicoanalyse, de stopzetting van de gasproductie uit de gasvelden Appelscha, Roden en Norg-Zuid, een actualisatie van productie- en bodemdalingsvoorspellingen en voorziene activiteiten om de productie in stand te houden.

De NAM verwacht dat de gaswinning op basis van het winningsplan Westerveld in 2023 beëindigd zal worden, met een uitloop tot in 2028 in geval van het hoge productiescenario. Gaswinning uit het Westerveld-systeem vindt al ruim dertig jaar plaats en bevindt zich thans in de eindfase.