Symposium ChristenUnie in Peize tegen eenzaamheid

Peize - ChristenUnie Noordenveld gaat actief de strijd aan tegen eenzaamheid en wel met een symposium op maandag 10 december in Peize.

Eenzaamheid is een onderwerp dat de aandacht heeft. Eenzaamheid komt voor onder alle lagen van de bevolking, bij jong en oud. De verwachting is dat dit de komende jaren zal toenemen.

ChristenUnie Noordenveld gaat actief de strijd aan tegen eenzaamheid. Daarom hebben zehet initiatief genomen voor een symposium waarin kennis delen, ontmoeting en dialoog centraal staan.

"Wij willen graag inspireren en verbinding creëren tussen organisaties, verenigingen en particuliere initiatieven die de trend van eenzaamheid willen doorbreken. Zo kunnen we van elkaar leren en elkaar versterken in Een tegen Eenzaamheid", aldus de CU-afdeling.

Spreker van deze avond is Willie Oldengarm, sociaal gerontoloog en adviseur van het Landelijk Centrum Een tegen Eenzaamheid, een programma van het ministerie van WVS. Zij is deskundige op het gebied van eenzaamheidsbestrijding. Zij ontwikkelde onder andere de  signaleringskaart voor een integrale aanpak eenzaamheid voor de gemeente Opsterland.