Humanitas-bestuur (bijna) compleet

RODEN - Vrijwilligers en leden van Humanitas Noordenveld waren onlangs bijeen in hotel-restaurant Het wapen van Drenthe.

Het bestuur is weer bijna compleet: Heimen Pijlman voorzitter, Carla Appelboom secretaris, Tineke Ruiter penningmeester, Henri Prins is helaas al geruime tijd afwezig door ziekte, maar Nely Kuperus is enthousiast begonnen als bestuurslid.

Met ruim 20 mensen hebben de aanwezigen elkaar geïnformeerd over de verschillende activiteiten in de gemeente: thuisadministratie, het vriendschappelijk huisbezoek, de kindervakantieweken,de Sinterklaas speelgoedactie en de bezoeken in Esserheem.

Waardering

Steeds weer blijkt, hoe de vrijwilligers enthousiast zijn en de continuïteit waarborgen. Een blijk van waardering voor de coördinatoren, die vaak wel een heel intensieve taak hebben om alles in goede banen te leiden. 60 vrijwilligers zijn actief in de gemeente.

Afdeling Noordenveld is een van de afdelingen van de landelijke vereniging Humanitas en ook vanuit het hoofdbestuur komt steeds meer waardering voor het vele werk dat door kleine afdelingen wordt verzet. Met een glaasje en een prima buffet is in informele sfeer met elkaar verder gepraat.

Kledingbank

Op een volgende bijeenkomst, voor de vrijwilligers van vriendschappelijk huisbezoek, vertelde Jofien Brink, bestuurslid van de Kledingbank, vrijwilligers bij over de kledingbank. Ook daar zijn de vrijwilligers actief, meestal mensen die zelf gebruik maken van de kledingbank. Deze is overigens drie middagen in de week geopend voor mensen met een uitkering op bijstandsniveau. Zowel voor volwassenen, voor kinderen en zelfs voor baby’s is veel kleding voorradig.

In een pand aan de Energieweg 17 hangt en ligt alles in een goede winkelopstelling. De medewerkers zijn trots dat hier ongeveer 700 mensen tweemaal per jaar (in voor- en najaar) passende kleding kunnen uitzoeken. Samenwerking met andere maatschappelijke organisaties (ISD, Voedselbank) is hier vanzelfsprekend. Misschien in de toekomst een pand dat kan samenvoegen? Voor meer info over Humanitas zie www.humanitas.nl/afdeling/noordenveld of noordenveld@humanitas.nl