Eerste steen Gastenhuis Roden

RODEN - Tussen de Scheepstraschool en de Albert Heijn zijn sinds kort de contouren zichtbaar van Het Gastenhuis, dat in de zomer van 2019 haar deuren zal openen.

Woensdag 14 november heeft wethouder Ipema samen met de initiatiefnemers Clasien Schakenraad en Annemieke Bambach en het zorgechtpaar Klaas Notenbomer en Els Luijten de eerste steen geplaatst.

Het Gastenhuis gaat een thuis bieden aan circa 20 mensen met dementie. Wethouder Ipema vertelde bij deze gelegenheid blij te zijn met de komst van de voorziening die goed past bij de gemeentelijke ambitie om een dementievriendelijke samenleving gestalte te geven. Zij sprak haar waardering uit over de intentie van het Gastenhuis om midden in de samenleving te willen staan en nauwe samenwerking te zoeken met de gemeente, lokale instanties en voorzieningen.

Zorgformule

Het Gastenhuis is een zorgformule die zich volledig richt op mensen met dementie. In elke vestiging worden twintig appartementen gerealiseerd, waarvan er twee geschikt zijn voor bewoning door echtparen. Daarnaast zijn mensen die nog thuis wonen van harte welkom in de sociëteit en zal er ook zorg aan huis worden opgestart als blijkt dat daar in de omgeving behoefte aan is.

In de zorg wordt nauw samengewerkt met mantelzorgers, de bestaande sociale netwerken van de gasten en met de lokale middenstand. Ook een goed contact met de buurtbewoners staat op het prioriteitenlijstje van de verantwoordelijke en inwonende zorgechtparen.

Wonen en werken

Voor de gemeente Noordenveld betekent de komst van het Gastenhuis niet alleen een woonvoorziening voor 20 mensen met dementie maar ook een fijne werkplek voor een team van ongeveer 20-25 mensen.

Binnenkort zullen de vacatures voor verzorgenden, verpleegkundigen en ander personeel op de website en via andere media te vinden zijn. In januari volgen dan informatiebijeenkomsten voor toekomstige gasten en personeel. Kortom: de voorbereidingen voor de opening zijn in volle gang...