Onderhoud op landgoed Waalborg Roderwolde

Roderwolde - Ten noordoosten van Roderwolde ligt Landgoed Waalborg; een karakteristiek landgoed met eeuwenoude lanen en een boerderij uit de 17e eeuw.

Het karakter van het landgoed wordt onder andere bepaald door het bomenbestand. Een deel van bomen raakt echter op leeftijd en er zijn zorgen over het behoud ervan. De eigenaar van het landgoed, de Gratama-Stichting, heeft daarom met Landschapsbeheer Drenthe een plan opgesteld om het bomenbestand in fasen te vernieuwen. Hierdoor blijft het groen op het landgoed voor de toekomst behouden en wordt het historische karakter van het landgoed niet aangetast. De uitvoering van dit plan start in het voorjaar van 2019.

Monumentaal

Op het landgoed staan diverse monumentale bomen die in matige conditie verkeren en op korte of middellange termijn invloed hebben op de veiligheid. In het verleden hebben de bomen het nodige onderhoud gehad, maar helaas zijn ze niet allemaal redden. Volgens het plan kan het bomenbestand gefaseerd worden aangepakt en blijft het historische karakter van het landgoed behouden.

Op basis van een (historische) analyse en uitgebreid omgevings-)onderzoek is bepaald welke bomen worden vervangen. In totaal worden zeventien oude eiken en zeven jongere bomen gekapt. Om de oorspronkelijke lanen te herstellen en te versterken worden in 2019 nieuwe eiken geplant. Tevens wordt een singel hersteld met behulp van 150 stuks streekeigen bosplantsoen. Op het landgoed bevindt zich een populatie vleermuizen, hun (kraam)verblijfplaatsen blijven behouden.

Inloopmiddag 

Op vrijdag 14 december wordt om 14:30 uur een inloopmiddag gehouden op Landgoed Waalborg. Belangstellenden kunnen binnenlopen om de plannen voor het groen op het landgoed te bekijken.

Om 15.00 uur wordt een rondleiding op het landgoed gegeven waarbij Andre Efftink van Landschapsbeheer Drenthe het plan toelicht en eventuele vragen zal beantwoorden. Ook namens de Gratama-Stichting is een vertegenwoordiging aanwezig. Wie er bij wil zijn, kan zich aanmelden via de agenda op www.lbdrenthe.nl.