Regionale Energiestrategie voor Drenthe

REGIO - Drenthe krijgt een Regionale Energie Strategie (RES): een plan waarin

wordt vastgelegd hoe onze woningen van het aardgas af gaan, waar

duurzame energie wordt geproduceerd en welke infrastructuur daarvoor

nodig is.

De Drentse gemeenten, provincie en waterschappen stellen samen met

bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties deze strategie op aan de

Drentse Energietafel.

Alle inwoners van Drenthe krijgen te maken met deze strategie, vanwege het

verdwijnen van aardgas als verwarmingsbron in woningen en gebouwen en de

overstap naar duurzame energie. Daarnaast zullen we de veranderingen terugzien

in het landschap, het onderwijs en in onze economie.

Riek Siertsema, voorzitter van de Drentse Energietafel: “We willen de Drenten goed

betrekken bij ons proces. Iedereen die wil, krijgt straks de kans om met ons mee te

doen.”

Nationaal Klimaatakkoord

De Regionale Energie Strategie komt voort uit het Nationaal Klimaatakkoord.

Daarmee gaat Nederland voldoen aan de afspraken die gemaakt zijn in Parijs: de

CO2-uitstoot voor 2030 met 49% verminderen. Daarnaast is besloten dat we

stoppen met het gebruik van Gronings gas. De bijdrage van Drenthe aan dit

klimaatdoel wordt in de Regionale Energie Strategie vastgelegd.

Eigen regie

Alle partijen werken samen aan de beste aanpak voor de Drentse samenleving. De

Drentse overheden ondertekenden op donderdag 29 november 2018 een

intentieverklaring om dit te onderstrepen. Er wordt een plan gemaakt dat wordt

voorgelegd aan de gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen

van de waterschappen. Riek Siertsema: “We nemen de regie in eigen hand. Door

een reëel en goed doordacht voorstel aan het Rijk te doen, bepalen we zoveel

mogelijk zélf hoe en met wie we het klimaatdoel gaan halen.”