Bunne aan de slag met natuurvriendelijke erven

BUNNE - Vanaf zaterdag 1 december gaan dertig huishoudens in Winde, Bunne en Bunnerveen aan de slag met het natuurvriendelijk (her)inrichten van hun erven.

Om hen hierbij te ondersteunen heeft Landschapsbeheer Drenthe ieder erf voorzien van persoonlijk advies en verzorgen ze de levering van het benodigde plantgoed, bloemenmengsels en diverse nestkasten. Met het plaatsen van de eerste nestkast geeft wethouder Henk Lammers van de gemeente Tynaarlo a.s. zaterdag het startsein voor de werkzaamheden.

Naar aanleiding van de interesses in het dorp hebben de Werkgroep Groen, de gemeente Tynaarlo en Landschapsbeheer Drenthe in het voorjaar een project ontwikkeld. Dit moet zorgen voor meer eenheid tussen de (boeren)erven, verbindingen met het omliggende landschap en het versterken van de biodiversiteit in het gebied. Vanaf 1 december gaat de schop in de grond en gaan de bewoners aan de slag om hun erven natuurvriendelijk in te richten.

Wensen

De activiteiten die de bewoners gaan uitvoeren lopen erg uiteen. Het is afhankelijk van de wensen, de mogelijkheden op het erf en de kansen die in de directe omgeving liggen. Er worden onder andere 18 fruitbomen geplant, bijna 10 km2 bloemenmengsel gezaaid, 278 meter haag en 191 meter singel geplant, 106 vogelkasten opgehangen, 9 takkenrillen gecreëerd, vier steenuilvriendelijke drinkbakken geplaatst en tot slot 1 ijsvogelwand gemaakt.

Naast het (her-)inrichten van de erven is in de dorpen ook aandacht besteed aan de bermen. De gemeente Tynaarlo en de bewoners hebben aan het einde van dit jaar meer dan 3 vierkante kilometer berm ingezaaid met het Drentse bloemenmengsel. Bermen spelen een belangrijke rol bij het behoud en ontwikkeling van de biodiversiteit. Ze zijn namelijk onderdeel van het landschap en zorgen voor verbindingen tussen natuurgebieden, kleinere landschapselementen en de (boeren)erven.