Schapen naar overwinterplaats

RODEN De schapen die de afgelopen zomer diverse groene ruimtes in Roden hebben onderhouden, zijn maandag naar hun overwinterplaats gebracht.

De schaapherders zijn content over het project en laten hun licht er over schijnen... „Er waren drie groepen actief, maar de grootste groep was in de Maatlanden. Daar stond na de droge lange zomer alweer behoorlijk wat gras. Het was verbluffend om te zien dat na enige regen in het naseizoen de natuur zich zo snel kon herstellen van de droogte. De schapen waren er in ieder geval blij mee.”

„We hebben dit jaar voor het eerst in de Maatlanden ecologisch begraasd. Dat wil zeggen dat we de kudde kort hebben laten grazen in het voorjaar om de grassen te temperen om zodoende de bloeiende planten meer kans te geven. Ook zijn ter hoogte van de bosranden stroken vegetatie ongemoeid gelaten om de insekten meer kans te geven bij de bloeiende planten. Nu in de laatste begraasronde mogen de schapen het hele gebied bestrijken en nemen ze de zaden mee in de vacht en de mest. Je hebt op deze manier natuurlijke zaadverspreiding en een grotere kans op biodiversietijd.”

Heet en droog

„Het was de afgelopen zomer heet en droog. Normaal gesproken hebben we het druk met nieuwe gebieden van tijdelijke afrastering te voorzien maar nu kwam de watervoorziening er nog bij. ‘s Morgens en ‘s avonds de drinkbakken weer vullen. Gemiddeld ging er 1500 liter water per dag door. De schapen waren in juni geschoren en hadden (het klinkt vreemd) het deze zomer warm. De wol beschermd ze namelijk niet alleen tegen de kou maar ook tegen de warmte. We hebben ze zoveel als mogelijk op schaduwrijke plekken laten grazen. Gelukkig zijn ze de zomer goed doorgekomen.”

„Wij huren elk jaar andere rammen zodat het ras zuiver blijft. De draagtijd van de ooien is 5 maanden, min 5 dagen. De eerste lammeren worden rond half maart volgend jaar geboren.” Nu de schapen klaar zijn met begrazen op de diverse plekken in Roden zijn de groepen tot een kudde samengevoegd. De kudde loopt dwars door Roden naar hun winterbestemming (tussen Peize en Roden), met hulp van bordercollies en verkeersbegeleiders. „De winterbestemming heeft voldoende landerijen waar de drachtige schapen graag staan te grazen”.