Noordenveld peilt behoefte veilig fietsparkeren

RODEN - Het gemeentebestuur van Noordenveld laat uitzoeken of er in de gemeente behoefte is aan veilige parkeerruimte voor fietsen.

In 20 juni is de motie 'veilige parkeerplek voor mijn fiets! aangenomen. Daarin wordt het college gevraagd onderzoek te doen naar zowel de vraag naar, als aanbod van, veilige parkeerplekken voor fietsen. De volledige resultaten van het onderzoek worden verwacht in maart 2019.

De gemeente heeft vernomen dat fietsen geparkeerd in de openbare ruimte beschadigd, gestolen of opzettelijk onveilig worden gemaakt. Met het lopende onderzoek wordt verkend of er behoefte is aan veilige fietsparkeerplekken in de gemeente. Daarnaast inventariseren Noordenveld de mogelijkheden van veilig fietsparkeren.

Door de enquete willen B en W achter de wens van diverse doelgroepen komen. Mogelijk worden de definitieve resultaten gedeeld met de Fietsersbond om ook hun input te verkrijgen. De relatief lage onderzoekskosten worden binnen beschikbare budgetten betaald.