Samenwerkingsovereenkomst sociale huur Woonborg

VRIES - De gemeenten Aa en Hunze, Haren, Noordenveld en Tynaarlo, Algemene Huurdersvereniging WOON en woningcorporatie Woonborg ondertekenden 28 januari een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee bekrachtigen de partijen hun intentie om gezamenlijk te komen tot een goed aanbod van sociale huurwoningen in de vier gemeenten. Het uiteindelijk resultaat is dat er per gemeente prestatieafspraken worden gemaakt.

Deze aanpak komt voort uit de nieuwe Woningwet die op 1 juli 2015 in werking trad. Die wet biedt heldere spelregels voor sociale huisvesting: woningcorporaties concentreren zich op hun kerntaak en zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Samen met gemeenten én huurdersvereniging maken woningcorporaties prestatieafspraken over de lokale woonopgaven. Actueel woonbeleid is een belangrijke onderlegger voor de prestatieafspraken. De gemeenten Aa en Hunze, Haren, Noordenveld en Tynaarlo, het werkgebied van woningcorporatie Woonborg, zijn druk bezig om hun woonbeleid te actualiseren. Dat doen de gemeenten samen met onder meer de Algemene Huurdersvereniging WOON en Woonborg. Op de foto van links naar rechts: Reint-Jan Auwema (wethouder gemeente Noordenveld), Willem van der Werf (bestuurslid huurdersvereniging AH Woon), Kees Verschoor (beleidsmedewerker gemeente Noordenveld), Henk Heijerman (wethouder gemeente Aa en Hunze), Johan Klöpping (bestuurslid huurdersvereniging AH WOON), Henk Berends (wethouder gemeente Tynaarlo), Frank Rozema (beleidsmedewerker gemeente Tynaarlo), Dick Haandrikman (beleidsmedewerker gemeente Aa en Hunze), Mariska Sloot (wethouder gemeente Haren), Willem Schwertmann (projectleider gemeente Haren), Jelly van den Bosch (voorzitter huurdersvereniging AH WOON), Baukje de Jager (adviseur strategie en beleid Woonborg), Jacob Kielman (directeur-bestuurder Woonborg)