Schok door plan gedeeltelijke sluiting Veenhuizen

VEENHUIZEN - Gedeeltelijke sluiting van de strafinrichtingen in Veenhuizen hebben bij de inrichtingen zelf, maar ook bij gemeentebestuur van Noordenveld en Commissaris van de Koning Jacques Tigelaar tot verbijstering geleid.

De plannen werden maandag bekend gemaakt. Aanleiding is volgens Justitie dat meer dan een derde van de celcapaciteit in Nederland momenteel leeg staat en dat de cijfers laten zien dat de behoefte aan cellen de komende vijf jaar blijft dalen en dat de leegstand dus alleen maar groter gaat worden.

Leegstand

'Dat is goed nieuws voor de criminaliteit in Nederland, want die daalt, maar slecht nieuws voor Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)', erkent Justitie. De minister wil echter de komende jaren niet doorgaan met het financieren van deze leegstand en daarom is DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen) gevraagd een conceptplan te maken. Op dit conceptplan wil Justitie niet vooruitlopen, alle opties worden door DJI onderzocht. Dat sluitingen van gevangenissen de komende jaren aan de orde zullen zijn, is echter onvermijdelijk. Dit zal consequenties hebben voor het personeel en daar zal uiteraard in het plan van DJI aandacht voor zijn. De verwachting is dat DJI het conceptplan voor de zomer gereed zal hebben. Het plan wordt met alle betrokken bestuurders en ketenpartners besproken. Vervolgens wordt het besproken in het kabinet.

Verrast

Burgemeester Klaas Smid van Noordenveld is onthutst. "We waren volledig verrast, twee jaar geleden zijn nog afspraken gemaakt en is zelfs renovatie toegezegd. Dit raakt ook een belangrijke economische basis. We willen er alles aan doen om deze plannen de kop in te drukken." Het is volgens Smid nu zaak om richting Tweede Kamer te handelen. FNV Overheid deelt in de zorg en wijst er eveneens op dat de overheid in 2013 nog heeft toegezegd dat er geen nieuwe sluitingen zouden plaatsvinden.