Jacob Slavenburg bij Innerlijk Besef Norg

REGIO - Drs. Jacob Slavenburg uit Groningen spreekt dinsdag 5 april bij Innerlijk Besef Norg over 'Liefde en verlangen, een lezing over ‘heilige bruiloften’, erotiek en religie; het mysterie van het samengaan van man en vrouw'.

De lezing begint om 19.30 uur in zalencentrum Hingstman te Zeijen en wordt georganiseerd door Stichting Innerlijk Besef uit Norg. De zaal is open vanaf 18:45 uur. Voor meer informatie telefoon 0592-656610, mail: info@innerlijk-besef.nl of www.innerlijk-besef.nl. Reserveren is niet nodig. Jacob Slavenburg is cultuurhistoricus en auteur van boeken over gnosis, esoterie, androgynie en hermetisme. Hij is mede-vertaler van de Nag Hammadi-geschriften in het Nederlands. Hij doceert onder meer aan de Hogeschool voor Geesteswetenschappen in Utrecht en het Jungiaans Instituut in Nijmegen.

Heilige bruiloft

In oude tijden kende men het fenomeen hieros gamos, heilige bruiloft. Vooral in de romantische en zogenaamde spirituele literatuur is dit een populair onderwerp. Het wordt verbonden met enerzijds romantische liefdesparen, als Romeo en Julia, anderzijds met het begrip twins of tweelingzielen. Maar de oudste opvattingen van de hieros gamos hebben weinig van doen met persoonlijke liefde; dat is pas een veel latere ontwikkeling. Met de klassieke Griekse term hieros gamos wordt in de meeste gevallen een - vaak kortstondige - liefdesrelatie tussen goden verstaan. Een heilige bruiloft, die in rituelen wordt ‘nagespeeld’ door priesters/priesteressen met al dan niet voor deze gelegenheid uitverkorenen, meestal koningen. Deze rituelen stonden in de oudheid praktisch altijd in het teken van de vruchtbaarheid. In gnostiek en mystiek wordt er de persoonlijke spirituele relatie mee uitgedrukt tussen de mens en de Godheid. In gnostische stromingen wordt de lichamelijke versmelting zelfs gezien als een opstap tot de hemelse eenwording. Daar dacht de kerk anders over. Door een rigide lustangst daalde ook de waardering voor de vrouw en het vrouwelijke naar een dieptepunt. Jacob voert zijn gehoor in deze lezing mee op een reis langs de Grote Godin, langs Lilith (de eerste vrouw van Adam), langs Sophia en Inanna; en de verhouding tussen het mannelijke en vrouwelijke door de eeuwen heen tot op heden.