Re-integratiemarkt voor gedetineerden in Veenhuizen

VEENHUIZEN - In de gevangenis Esserheem in Veenhuizen wordt donderdag 22 september voor het eerst een re-integratiemarkt gehouden. De markt is bedoeld om gedetineerden die in Esserheem een straf uitzitten in contact te brengen met organisaties, instanties en bedrijven die een rol kunnen spelen bij een succesvolle terugkeer van de gedetineerde in de maatschappij.

“Vrijwel alle gedetineerden die in onze gevangenis zitten, keren na het uitzitten van hun straf weer terug in de samenleving”, zegt vestigingsdirecteur Marie-Anne de Groot van de penitentiaire inrichting (PI) Veenhuizen, die bestaat uit Esserheem en Norgerhaven. “Om te voorkomen dat iemand na zijn celstraf opnieuw de fout ingaan is het van groot belang om een aantal randvoorwaarden voor elkaar te hebben. Dan gaat het om de volgende vijf zaken: huisvesting, werk of dagbesteding, zorg, eventuele schuldenproblematiek en een geldig identiteitsbewijs. Deze vijf thema’s vormen dan ook de rode draad tijdens de re-integratiemarkt.” Ongeveer veertig organisaties en instanties, die actief zijn op het gebied van bijvoorbeeld wonen, werken, verslavingszorg en onderwijs hebben zich aangemeld voor de re-integratiemarkt. Marie-Anne de Groot: “Het is voor gedetineerden belangrijk dat ze zich al tijdens hun detentie kunnen inschrijven voor een woning, starten met een opleiding, formulieren van de gemeente kunnen invullen of in aanraking kunnen komen met een mogelijke werkgever. Tijdens de re-integratiemarkt kunnen de contacten hiervoor worden gelegd.”

Binnen een maand

Een meerderheid (59 procent) van de personen die een gevangenisstraf opgelegd heeft gekregen, keert binnen een maand alweer terug in de samenleving, 35 procent van de gedetineerden zit een straf uit variërend van één tot twaalf maanden, zes procent zit langer vast dan een jaar. “Hoelang iemand ook vast zit, het is zaak om de tijd tijdens detentie geen verloren tijd te laten zijn. We werken er hard aan om de samenleving veiliger te maken. Iedereen is er bij gebaat dat een gedetineerden na het uitzitten van zijn straf niet opnieuw de fout ingaat”, benadrukt vestigingsdirecteurDe Groot. “Dat kunnen we natuurlijk niet alleen. Daarvoor hebben we bijvoorbeeld de hulp nodig van onze zogenoemde ketenpartners, maar ook de gedetineerde moet zelf natuurlijk willen en ook gestimuleerd worden. Dat is ook één van de redenen om de re-integratiemarkt te houden. Daar komen ze in contact met diverse mensen en partijen die hen kunnen helpen om hun leven weer op de rails te krijgen en te houden.”