Nieuwe bestemmingen Norgerhaven en Esserheem bekend

Veenhuizen - De nieuwe bestemmingen van de strafinrichtingen Norgerhaven en Esserheem in Veenhuizen zijn bekend

De nieuwe bestemmingen van de strafinrichtingen Norgerhaven en Esserheem in Veenhuizen zijn bekend

Nadat Norgerhaven drie jaar lang dienst heeft gedaan als ‘Noorse’  gevangenis is het vanaf 1 september weer een reguliere Nederlandse penitentiaire inrichting (PI). Samen met Esserheem vormt Norgerhaven de penitentiaire inrichting Veenhuizen. Inmiddels is de nieuwe bestemming
voor PI Veenhuizen bekend. Zowel Norgerhaven (242 plekken) als Esserheem (239 plaatsen) krijgt de volledige bestemming van gevangenis, met binnen dat regime enkele speciale doelgroepen.

Norgerhaven gaat plek bieden aan 72 ISD’ers (Inrichting voor Stelselmatige Daders). Deze doelgroep, ook wel bekend als de veelplegers, is nu nog gehuisvest in Esserheem maar gaat daar vertrekken. Ook de Extra Zorg Voorziening (EZV), voor gedetineerden die minder geschikt zijn voor  plaatsing op een reguliere afdeling, verhuist van Esserheem naar Norgerhaven.

Reguliere gevangenis

De rest van de capaciteit in Norgerhaven wordt aangewezen als reguliere gevangenis. De laatste Noorse gedetineerden worden medio augustus teruggevlogen naar Noorwegen, vanaf begin september wordt  Norgerhaven gefaseerd weer gevuld met Nederlandse gevangenen.

Esserheem heeft vanaf 1 september drie bijzondere doelgroepen: 24 plekken voor langgestraften, 24 plekken op de vadervleugel (hier kunnen gedetineerde vaders een speciaal programma volgen om de band met hun kinderen zo goed mogelijk te houden) en 24 plekken op de zeer beperkt beveiligde inrichting (ZBBI).

Weekendverlof

Op deze afdeling verblijven gedetineerden die in de laatste fase van hun straf zitten en die al bepaalde vrijheden hebben verdiend. Zo mogen ze overdag buiten de gevangenismuren aan het werk en hebben ze elk weekend verlof om alvast te kunnen wennen en zich voor te bereiden op
een terugkeer in de maatschappij. De overige afdelingen van Esserheem houden, net als nu het geval is, de bestemming van reguliere gevangenis.

Voordat Norgerhaven werd verhuurd aan het Noorse gevangeniswezen  had het ook een afdeling Huis van Bewaring (HvB), maar die doelgroep keert niet terug in PI Veenhuizen. In een HvB zitten gedetineerden die in voorlopige hechtenis zijn genomen en nog in afwachting zijn van een  uitspraak van de rechter in hun strafzaak. Verdachten van misdrijven uit het noorden van het land worden doorgaans geplaatst in het Huis van Bewaring van PI Leeuwarden of PI Lelystad. (Foto's DJI.)