Bijstandsgerechtigden in de gemeente Noordenveld mogen gift tot 1200 euro ontvangen, raad neemt motie op initiatief van de ChristenUnie aan

Op initiatief van de ChristenUnie heeft de gemeenteraad van Noordenveld een motie aangenomen om het bijstandsbeleid te wijzigen. Bijstandsgerechtigden mogen tot 1200 euro aan giften ontvangen, zonder dat zij daarvoor gekort worden op hun uitkering.

Verder lezen?

Ga naar het artikel op DVHN.nl

Verder lezen
  • Meer lokaal nieuws op DVHN.nl