Gemeente Noordenveld komt met extra steunpakket voor culturele instellingen

Culturele instellingen in Noordenveld die door de coronacrisis schade hebben geleden, kunnen bij de gemeente een extra subsidie aanvragen.

De financiële bijdrage is in drie categorieën verdeeld. Kleine verenigingen zoals zangkoren, toneelverenigingen en historische verenigingen kunnen maximaal 300 euro per instelling aanvragen. Zij ontvangen dit geld van de gemeente als blijk van waardering.

Exploitatieschade

Middelgrote en grote culture instellingen kunnen de subsidie aanvragen voor geleden exploitatieschade in de eerste helft van 2021 of voor het doen van een investering door de coronacrisis. Voor middelgrote instellingen is het maximale bedrag vastgesteld op 3.000 euro. Grote culturele instellingen, die jaarlijks 50.000 euro of meer aan gemeentelijke subsidie ontvangen, ontvangen maximaal 3.000 euro.

Blijvende schade

‘In 2020 hebben we de culturele sector al een keer geholpen via verschillende regelingen. In 2021 doen we dat weer’, meldt wethouder Alex Wekema. ‘De culturele sector heeft in 2021 een half jaar op slot gezeten. Blijvende schade ligt op de loer, financieel, maar ook in de deelname en betrokkenheid van inwoners bij onze lokale cultuur. We zetten weer in op ondersteuning en doen dat zo evenwichtig mogelijk. Zo hopen we als college dat cultuur in de gemeente overeind blijft.’

De subsidie kan tussen 1 juli en 31 oktober 2021 worden aangevraagd.