Kosters: ‘Ophef om iets wat totaal niet aan de orde is’

RODEN Wethouder Kosters is not amused. Hij vindt de felle kritiek die de Zakenkring heeft op een knip in de Norgerweg die het centrum van Roden slecht bereikbaar zou maken onterecht. ,,Er is ophef om iets wat gewoon niet aan de orde is.”

Het klopt dat de knip opduikt in een van de varianten die is gemaakt om de verkeersafwikkeling rond Roden te organiseren, zegt Kosters. ,,Maar we hebben ook gezegd dat een knip in de Norgerweg een harde maatregel is waarvoor we niet willen kiezen. Dus de boosheid van de Zakenkring is niet terecht.”

Kosters legt uit dat de verkeersplannen samenhangen met de plannen om in Roden Zuid woningen te bouwen. Mogelijk dat de Norgerweg dan wordt verbonden met de Maatlanden. Daarvoor zouden de sportvelden dan moeten wijken. Kortom, een ingewikkeld plan, waarbij ook is gekeken hoe de verkeersafwikkeling dan zou moeten, want nieuwe woningen leiden automatisch tot meer verkeer. ,,In dat verkeersonderzoek kwam de knip in de Norgerweg naar voren als de beste oplossing om De Brink autoluw te maken. Maar dat gaat ons dus te ver.”

Wel wordt er hard nagedacht over de inrichting van de Brink en de Raadhuisstraat. ,,Zodat we in elk geval het zware verkeer zoveel mogelijk kunnen weren. De gemeenteraad neemt op 17 mei een principebesluit over de woningbouwplannen in Roden Zuid. ,,Daarna gaan we in gesprek met de belanghebbenden hoe we een en ander goed vormgeven.”

De Zakenkring hoopt in de toekomst meer betrokken te worden bij de plannenmakerij. ,,Gezien het feit dat de Zakenkring niet is meegenomen in het voortraject en zij faliekant tegen afsluiting van de Brink is, gaat zij ervan uit dat de Zakenkring nu wel wordt uitgenodigd aan de tekentafel. Opdat de bereikbaarheid van Roden als regionaal koopcentrum en voor onze toeristen optimaal en gastvrij blijft", aldus Ron Schothorst.