Zwembad Veenhuizen wordt toch sneller gerenoveerd (dan pas na het zwemseizoen in 2022)

Het zwembad in Veenhuizen wordt toch sneller gerenoveerd dan eerst gedacht werd. Renovatie dreigde uitgesteld te worden omdat gemeente Noordenveld er pas in 2022 geld voor beschikbaar zou stellen.

Dat meldt Gemeentebelangen Noordenveld.

Maandagavond werd een door deze partij ingediende motie om renovatie van het zwembad Veenhuizen te bespoedigen, unaniem aangenomen.

Een resultaat dat recht doet aan de inzet en de functie van het – geheel door vrijwilligers gerunde – zwembad, vindt Gemeentebelangen.

Uitstel niet verantwoord

Uitstel van renovatie dreigde omdat geld gereserveerd in het Integraal Sport Accommodatie Plan, onder andere voor de renovatie van het zwembad in Veenhuizen, een jaar zijn uitgesteld, meldt Gemeentebelangen. ‘Hierdoor zouden de werkzaamheden pas na het seizoen 2022 kunnen worden uitgevoerd en dat is gezien de staat van onderhoud niet verantwoord.’

Reserve gemeente Norg

De kosten van de renovatie zijn waarschijnlijk hoger dan begroot, denkt fractievoorzitter Rikus Koopman. ,,Het eventuele tekort zal gefinancierd worden uit de reserve voormalige gemeente Norg, bedoeld voor ontwikkelingen in de voormalige gemeente. Het college is opgedragen om na overleg met het bestuur van het zwembad met een uitgewerkt raadsvoorstel te komen.”

De werkzaamheden worden uitgevoerd na afloop van dit zwemseizoen.