Groen Noordenveld: vermijd schijn belangenverstrengeling

RODEN De gemeenteraadsfractie Lijst Groen Noordenveld (LGN) vindt dat de schijn van elangenverstreling rond de weilanden tussen De Zulthe en de Maatlanden moet worden vermeden.

Op deze gronden is voorkeursrecht gelegd. Dat betekent dat de eigenaar de gronden eerst moet aanbieden bij verkoop. De gemeente beschouwt de velden als een mogelijk locatie voor woningbouw. Eigenaar van de grond is de maatschap Brink uit Nietap. Een van de leden van deze maatschap is Marry Brink. Zij was tot voor kort lid van Gemeentebelangen Noordenveld en voorzitter van de raadscommissie ruimte.

LNG vindt dat ‘wanneer de huidige eigenaren (waarvan één met een prominente politieke achtergrond) grond ter verkoop aan het college aanbieden, een externe toets van integer gedrag noodzakelijk is. Er mag geen bevoordeling plaatsvinden en iedere schijn van belangenverstrengeling moet worden vermeden’.

Volgens LNG is het openhouden van de mogelijkheid om de weilanden te bebouwen in strijd met de samen met de inwoners in 2016/2017 opgestelde omgevingsvisie Noordenveld 2030. ‘Bij de vaststelling daarvan is deze locatie uitdrukkelijk uit het ambtelijk concept geschrapt. Er hoort dus eerst een nieuwe raadpleging van de inwoners van de gemeente plaats te vinden voordat deze locatie toch voor woningbouw gereserveerd zou kunnen worden’.