Meerderheid in raad voor Noaberhof - wel kritiek

PEIZE Er is de gemeenteraad van de gemeente Noordenveld een meerderheid voor een noaberhof op het perceel Oude Velddijk 26 in Peize. Een noaberhof is een woonvorm waar bewoners naar elkaar omkijken.

Het CDA en de Pvda/GroenLinks willen dat omwonenden in het vervolg van het proces mee mogen denken en praten over de verdere uitwerking. Op dat punt ging het de afgelopen tijd niet helemaal lekker. In Peize leeft onvrede over de keus voor intensieve bebouwing voor het grote perceel waarop vroeger slechts een boerderij stond.

In september 2020 is een enquête gehouden over mogelijke woningbouw op de Oude Velddijk. Daaruit blijkt dat er veel vraag is naar levensloopbestendige woningen. Aanwonenden zien echter liever geen, of zo weinig mogelijk woningen. De enquête werd ingevuld door inwoners uit de gehele gemeente. In Peize is de animo voor deze woonvorm en intensieve bebouwing aanzienlijk kleiner dan in de rest van de gemeente. Met name voor direct omwonenden zijn de druiven zuur. VVD-fractievoorzitter Robert Meijer vindt de bouwplannen dan ook een ‘mes in de rug voor omwonenden’. Die gaven eerder aan de komst van te veel woningen in de buurt niet te zien zitten. Ze vrezen verlies van groen, ruimte en groen.

Wethouder Kosters wil in gesprek met omwonenden over de volgende stappen en de communicatie rondom de bouw.