Tel mee tijdens de Nationale Bijentelling

DRENTHE Wat vliegt er in uw achtertuin? Op 17 en 18 april kunt u meetellen tijdens de Nationale Bijentelling. Meedoen is makkelijk, ook als u niet zoveel van bijen weet. Alle hulp is welkom en daarom vragen Landschapsbeheer Drenthe en Stichting Het Drentse Landschap iedereen om een half uurtje mee te tellen in de eigen tuin.

De helft van de circa 360 bijensoorten in Nederland is bedreigd. Dit heeft niet alleen gevolgen voor bijen, maar ook voor allerlei andere diersoorten en voor de mens. Bijen zorgen namelijk voor de bestuiving van 80% van onze eetbare gewassen en wilde planten. Het gebrek aan voedsel- en nestgelegenheid is de grootste bedreiging voor de wilde bij. Inmiddels zijn er diverse initiatieven gaande om deze nuttige vliegers te beschermen en het is belangrijk om de resultaten te monitoren.

De resultaten van de telling worden opgeslagen in het landelijke databestand van (wilde) bijen. Daarin wordt bijgehouden waar welke soorten voorkomen. Informatie die belangrijk is voor het beschermen van wilde bijen. Door de telling de komende jaren te herhalen, weten de onderzoekers welke soorten voor- of achteruit gaan. Zo worden trends in bijenpopulaties in tuinen helder en kunnen bijen beter beschermd worden.

Niet alleen in natuurgebieden, maar juist ook in tuinen en op erven in dorpen en steden vinden wilde bijen geschikt leefgebied. Ziet u op een zonnige dag hommels rondvliegen in april? Dat zijn meestal koninginnen die op zoek zijn naar een geschikte nestelplek en voedsel. Maar ook andere soorten wilde bijen zijn in het voorjaar regelmatig dichtbij huis te vinden, zoals de Rossel Metselbij en de Sachembij. Telt u mee? Meedoen is eenvoudig, ook als u geen kennis hebt van bijen. Op www.nationalebijentelling.nl vindt u een telformulier, een zoekkaart en een bijengids waarmee u twintig veelvoorkomende soorten wilde bijen, hommels en zweefvliegen kunt herkennen. Landschapsbeheer Drenthe heeft op de website een aantal tips geplaatst om goed voorbereid te tellen. Bijenexpert Stefan Pronk vertelt: ,,Mensen hoeven geen ervaring te hebben en het kost maar een half uurtje. Iedereen kan meedoen!” Wilt u meedoen aan de Bijentelling? Meld u aan op www.nationalebijentelling.nl, download het telformulier en tel mee op 17 of 18 april.