Groene long tussen Roden en Nietap in beeld voor woningbouw

RODEN In het groene gebied tussen De Zulthe en De Maatlanden in Roden komen, als het aan de gemeente Noordenveld ligt, straks woningen te staan.

Het gemeentebestuur maakte deze week bekend dat er een verkenning wordt gestart naar de bouw van 460 woningen, onder meer op ‘inbreidingslocaties’. Tegelijkertijd legde de gemeente een voorkeursrecht op de twee grote percelen weidegrond in de zogenoemde ‘Oksel’, het weidegebied dat (nu nog) Roden scheidt van het Natuurschoonbos. Dit betekent dat de huidige eigenaar verplicht is bij voorgenomen verkoop de grond eerst aan te bieden aan de gemeente.

Volgens het gemeentebestuur is er dringend behoefte aan veel woningen in de gemeente Noordenveld. Plannen voor een nieuw woongebied in Roden Zuid werden in november door de gemeenteraad van de agenda gehaald. De politiek wilde eerst in gesprek met de inwoners van de gemeente Noordenveld.

Nu komt het gemeentebestuur met ‘inbreidingsplannen’. Een gang langs de locaties die worden verkend, leert dat alleen De Oksel en een lap grond achter Nieuw Roden geschikt zijn voor aantallen woningen die aantikken. Zo is de huidige gemeentewerf in beeld als bouwlocatie. Ook de locatie van het Nassaucollege in Norg zou mogelijk geschikt zijn voor wat woningbouw. Verder bezit de gemeente Noordenveld een perceel weidegrond aan de Noordveldweg in Lieveren, aansluitend op de huidige bebouwing dat in aanmerking zou kunnen komen. Ook de plek waar de recent afgebrande sportschool aan de Floralaan stond, zou ruimte kunnen bieden aan huizen of appartementen.

Hiermee komt het gemeentebestuur niet in de buurt van de gewenste aantallen. Over blijven dan De Oksel en het gebied achter Nieuw-Roden tussen de Kokswijk en de Langewijk. Een groot aantal percelen in dit gebied in Nieuw-Roden zijn in bezit van één agrariër uit Zuidvelde. Ook de percelen in De Oksel zijn in bezit van één agrariër.