Gemeente Noordenveld onderzoekt elf plekken voor mogelijke woningbouw

Het college van burgemeester en wethouders in Noordenveld wil meer woningen gaan bouwen. Op korte termijn worden elf locaties in de gemeente onderzocht om te verkennen of toekomstige woningbouw daar mogelijk is.

Volgens de gemeente gaat het om zogeheten ‘inbreidingslocaties’: locaties binnen de bebouwde kom die niet bebouwd zijn of waar bebouwing gesloopt kan worden om daar twee of meer woningen te bouwen. De verkenning vindt onder meer plaats plaats in Roden, Nieuw-Roden, Peize en Veenhuizen.

Omwonenden worden door de gemeente benaderd over eventuele nieuwe woningbouw.

460 extra woningen

‘Wij gaan er vanuit dat er alleen al 460 extra woningen gebouwd moeten worden in Roden en Peize om aan de vraag te kunnen voldoen’, zegt wethouder Henk Kosters. ‘Daarom zijn wij op zoek naar geschikte locaties om woningen te bouwen. De elf locaties zijn gebieden die wij naast de mogelijke toekomstige woningbouw in Roden-Zuid willen verkennen.’

Waar wil de gemeente gaan verkennen?

  • Roden:               Locatie voormalige gymzaal Floralaan en hoek Spijkerzoom/Floralaan, ‘De Oksel’ (gronden tussen Maatlanden en De Zulthe), locatie huidige gemeentewerf en locatie brengstation
  • Nieuw-Roden:     Langewijk/Bisschopswijk
  • Peize:                Dorpshuis Esweg en de naastgelegen grond locatie gemeentewerf
  • Norg:                 Locatie Nassaucollege, inclusief omliggend gebied locatie gemeentewerf
  • Altena:              Tichelwerk
  • Veenhuizen:       Locatie oude supermarkt
  • Lieveren:           Noordveldweg