Drentse provincie en gemeenten roepen minister van Economische Zaken op om ondernemers perspectief te bieden

De twaalf Drentse wethouders van Economische Zaken en gedeputeerde Henk Brink hebben de minister van Economische Zaken opgeroepen om perspectief te bieden aan ondernemers.

In de brief wordt de minister gevraagd om in gesprek te gaan met brancheverenigingen en medeoverheden. Ook wordt er gevraagd om plannen te maken over hoe de economie gefaseerd en samen kan worden heropend.

Perspectief

De gemeenten en de provincie schrijven de huidige coronamaatregelen te begrijpen, maar ook dat er behoefte is aan perspectief. Met de brief ondersteunen de Drentse gemeenten en de provincie Drenthe een oproep van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Zij deden eerder eenzelfde oproep.

Maatregelenpakket

Eerder al stelden de twaalf Drentse gemeenten en de provincie een pakket aan maatregelen vast om ondernemers te steunen. Zo kon er uitstel van betaling voor belastingen worden aangevraagd en werden facturen snel betaald. Via het loket Ik Ben Drents Ondernemer kunnen ondernemers ondersteuning krijgen bij het aanvragen van landelijke en regionale financiële regelingen.