Krijgt Roden een blauwe parkeerkaart?

RODEN De Zakenkring in Roden vreest parkeerproblemen op de Albertsbaan als de Jumbo tijdelijk (wegens een verbouwing) in het oude pand van Miller&Monroe trekt. De Zakenkring gaat zelfs (met lange tanden) akoord met de invoering van een blauwe parkeerkaart, waarmee de duur van het bezoek aan het centrum van Roden beperkt wordt.

Aangezien het overgrote deel van de Jumbo klanten nu gebruikmaakt van de Westerbaan, zal er straks een groot parkeerprobleem op de Albertsbaan ontstaan, vreest de zakenkring. Nu al is de Alberstbaan, ondanks corona overvol op vrijdag en zaterdag overvol.

Jumbo en gemeente hebben voorgesteld om een tijdelijke blauwe zone in te stellen in het centrum van Roden voor de periode dat de Jumbo aan de Albertsbaan gevestigd is. ‘Als Zakenkring kunnen wij dit niet tegenhouden, de gemeente kan dit doorzetten zonder onze toestemming. Het enige wat wij kunnen doen is afspraken maken hoe dit dan uitgevoerd gaat worden, wij hebben hier als bestuur intensieve gesprekken over gevoerd en vele brieven over geschreven. Wij zijn namelijk als Zakenkring geen voorstander van een parkeerregime en hebben ons hier in het verleden ook altijd hard voor gemaakt.’

Maar de Zakenring ziet ook wel in dat nietsdoen geen optie is. Want ook de Zakenkring wil de Jumbo graag behouden in het centrum. ‘We hebben dus heldere afspraken proberen te maken met het gemeentebestuur over onder andere de tijdelijkheid van deze blauwe zone, de tijdsduur van en in de blauwe zone, de straten waar deze blauwe zone van toepassing is, een verbindingsweg met 38 parkeerplaatsen tussen Albertsbaan en Trambaan, afspraken over de 100 aan te leggen parkeerplaatsen die in het verleden zijn toegezegd.’ 

We begrijpen dat een tijdelijke blauwe zone voor sommige winkeliers als vervelend en niet klantvriendelijk wordt ervaren. Hopelijk dat het straks tot een betere doorstroming van parkeren zorgt, daar de langparkeerders (ook ondernemers en winkelpersoneel!) geen centrumparkeerplaatsen meer bezet kunnen houden.