Gemeente Noordenveld: inwoners stemmen mee over zonnepark Zuidvelde en Matsloot

NOORDENVELD In de omgeving van Zuidvelde en Matsloot wordt de komende maanden samen met inwoners bekeken of er een zonnepark kan komen en hoe dat er dan uit komt te zien.

Meerdere bedrijven hebben zich gemeld met plannen voor een zonnepark. Dit heeft grote invloed op het landschap van Noordenveld. De locaties zijn daarom beoordeeld aan de hand van de criteria uit De Noordenveldse Kwaliteitsgids en het beleidskader ‘Energieprojecten in het landschap’. In de criteria staat bijvoorbeeld dat het belangrijk is dat er naast zonnepanelen ook aandacht is voor planten, dieren en ander ruimtegebruik. Een belangrijk criterium is het versterken van het landschap door oude landschapswaarden te herstellen. Tenslotte heeft de gemeente gekeken naar de afstand tot aansluitingen van de netbeheerders. De locaties bij Zuidvelde en Matsloot lijken ruimtelijk geschikt. Deze twee locaties worden als eerste onderzocht. De bedrijven die op deze plekken een zonnepark willen bouwen, gaan nu met de omwonenden in gesprek.

Betrekken van inwoners

Voor de totstandkoming van de zonneparken hanteert de gemeente het beleidskader ‘Energieprojecten in het landschap’. In dit kader staan spelregels voor het betrekken van inwoners in de omgeving van een zonnepark. De spelregels maken voor inwoners duidelijk welke onderwerpen aan bod moeten komen in de gesprekken met de bedrijven die een zonnepark willen bouwen. Deze bedrijven moeten hun best doen dat die gesprekken ook daadwerkelijk plaatsvinden en moeten aangeven op welke wijze de inbreng van inwoners is meegenomen in het ontwerp.

Wethouder Kirsten Ipema: ,,Wij willen dat energieprojecten, zoals zonneparken, zorgvuldig tot stand komen. Inwoners moeten daarin een stem krijgen. En na realisatie moeten zij kunnen meedelen in de opbrengsten. Er komt dan ook pas een besluit over een vergunning, als er een plan ligt waaraan omwonenden een bijdrage hebben geleverd.”