Inwoonster Nieuw-Roden vangt bot in smaadzaak

GRONINGEN Bart FM Droog is ontslagen van rechtsvervolging in een smaadzaak die was aan gespannen door een inwoonster van Nieuw-Roden.

Volgens de politierechter in Zwolle mocht Droog op The Post Online een reconstructie publiceren over de rol van een vrouw kort na de dood van een kraker in Groningen in 1990.

Een inwoonster van Nieuw Roden pikte de publicatie uit 2016 niet over haar vermeende rol bij de nasleep van de dood van kraker Marco. De jongen werd in 1990 dood gevonden bij het Wolters Noordhoff-complex (WNC), een destijds berucht krakersbolwerk in Groningen.

De inwoonster van Nieuw Roden deed aangifte tegen onderzoeksjournalist Bart Droog, voormalig stadsdichter van de stad, omdat ze vindt dat haar naam is besmeurd met de publicatie. Aanvankelijk zag het openbaar ministerie geen brood in vervolging van Droog, maar P stapte naar het Hof dat uiteindelijk oordeelde dat een rechter naar de zaak moet kijken. Die oordeelt nu dat er geen sprake is van smaad. Het belang van vrijheid van meningsuiting valt zwaarder uit, vindt de rechter.

Marco werd kort voor de gewelddadige ontruiming van het WNC in de Poststraat gevonden. Dood, met een stuk touw om zijn nek. Een ander deel van het touw werd op Marco’s kamer gevonden, maar de delen pasten niet bijelkaar. Ook had Marco meerdere ribben gebroken.

In het artikel maakt Droog aannemelijk dat Marco is vermoord. Hij was bont en blauw en is volgens de sectie blootgesteld aan zwaar geweld. De Duitse punker Satan zou mogelijk betrokken zijn geweest bij de dood van Marco. Deze Duitser zou een relatie hebben gehad met de vrouw die nu in Nieuw-Roden woont. Zij was destijds woordvoerder van het WNC. Zij zou, aldus Droog, geprobeerd hebben om met het verhaal van een zelfmoord een moord te verdoezelen. Dat zou nodig zijn geweest omdat de krakers op dat moment toch al kampten met een vrij beroerd imago. De politie kreeg de zaak destijds niet rond. In 1999 en 2004 werd de zaak nogmaals tegen het licht gehouden, maar opnieuw liep het onderzoek dood.

Tot op de dag van vandaag is niet duidelijk wat er precies is gebeurd met Marco.