Op stap met José - Jasmin Ensing

PEIZE Drenthe heeft sinds september jongstleden weer een jongerenraad. Sinds 2007 was er geen jongerenraad meer en inmiddels zijn er 12 jongeren, wonend in Drenthe, actief in de jongerenraad. De jongerenraad geeft de provincie gevraagd en ongevraagd advies. Ik ging op de koffie bij de 14-jarige Jasmin Ensing uit Peize.

Jasmin is een vlotte, vrolijke en slimme meid. Haar vader is raadslid bij de PvdA. Politiek is dus een heel gewoon onderwerp in huize Ensing. Als 11-jarige volgt Jasmin ook het politieke nieuws op de tv. Samen met haar vader en haar oudere broer zijn ze regelmatig aan het debatteren. Jasmin is voorzitter van de jongerenraad. Ze is erg enthousiast. Dat is natuurlijk ook een vereiste! Zonder enthousiasme kom je nergens. Wat Door de jongerenraad krijg je een geheel andere kijk op de problemen die spelen. Jongeren denken veel meer ‘buiten de box’. Die kijken er anders tegenaan en de bedenken ook andere oplossingen.

De jongerenraad hebben elke week contact met elkaar en 1 keer in de twee week hebben ze een groot overleg. De onderwerpen die onder meer besproken worden zijn milieu en klimaat, onderwijs, gelijke kansen, de aantrekkelijkheid van Drenthe voor jongeren en nog veel meer. Over de aantrekkelijkheid van Roden had Jasmin nog een heel mooi voorbeeld. Nu wordt het bedacht voor en door ouderen maar over 30 jaar leven ze niet meer of zitten ze in het bejaardenhuis. De jeugd is de toekomst, die zijn er dan nog wel en staan dan helemaal in de bloei van hun leven. Hoe mooi is het om de jongeren hierbij te betrekken?

Jasmin vindt het erg jammer dat ze pas mag stemmen als ze 18 is maar doordat ze in de jongerenraad zit, mag ze toch haar mening inbrengen en worden Jasmin en de andere jongeren gehoord. De jongerenraad is onafhankelijk en wil zonder politieke kleur opereren. De jongerenraad van Drenthe, door en voor jongeren om jongeren meer te betrekken in de politiek. Nieuwsgierig geworden? Ze zijn er nog mee bezig maar hun website is www.jongerenraaddrenthe.nl. Wel ze zijn al wel actief op Instagram: @jongerenadviesraaddrenthe. Ik zeg gewoon even kijken, misschien is het wel wat voor jou (of voor je kind).

Door José Reijinga