Geen topmaand voor wethouder Kosters

RODEN Het is niet waarschijnlijk dat november 2020 de boeken ingaat als de meeste soepele maand in de wethoudersloopbaan van Henk Kosters (Gemeentebelangen). De bouwplannen waarvoor hij verantwoordelijk is, zorgen deze maand voor ophef. Een analyse.

Het begon met de plannen om woningen neer te zetten in Roden Zuid. Niet voor het eerst komen deze plannen aan de orde. Het was lange tijd stil rond dit dossier, totdat wethouder Kosters eerder deze maand aankondigde dat hij plannen heeft voor Roden Zuid. Er moeten woningen komen, waterberging, de hockeyclub, korfbalvereniging, de manege en de tennisclub zouden op een andere plek gevestigd moeten worden om plaats te maken voor een weg tussen de Norgerweg en de Maatlanden. Zo zou de verkeersdruk op het centrum van Roden verkleind kunnen worden.

Het grote grasperceel aan de Norgerweg (pal naast woonzorgcentrum Noorderkroon) zou hiervoor in beeld zijn. In de aanpalende Noorderkroon gingen de alarmbellen af bij Jan Schipperijn, bestuurslid van de stichting Noorderkroon. Vanwaar de haast ineens, vroeg hij zich af. Hij dook in het kadaster en ontdekte dat de gronden, nadat ze jaren in bezit waren geweest van ontwikkelaar Friesche Wouden, recent overgingen in handen van de bekende Gerlof Zuidersma.

Zuidersma was deze maand eveneens onderwerp van gesprek. Hij (en zijn bedrijf Zuidvliet Beheer BV) bezit grond rond de voormalige fouragehandel aan de Terheijlsterweg bij Nieuw-Roden en heeft het plan om ook daar woningen neer te zetten. In dat stuk van Roden broeit het momenteel ook. Er waren plannen om hier 15 woningen te bouwen. Maar nu blijkt het om 34 te gaan. De inmiddels opgerichte actiegroep Belangenvereniging Zuidpoort Terheijl vindt dat te veel. ‘Besloten tijdens handjeklap tussen Zuidersma en de gemeente over de rug van omwonenden’ stelt raadslid Johan Kasper van Groen Noordenveld in De Krant.

Schipperijn gaat in de Noorderkroon intussen een flinke stap verder. ,,De grond was nog maar net verkocht aan Zuidersma of Kosters komt met deze plannen naar buiten. Schijnbaar willen Kosters en deze projectontwikkelaar het ‘een-tweetje’ van Nieuw-Roden herhalen bij de ontwikkeling van Roden Zuid. Nu al is duidelijk dat de zestigjarige Gerlof Zuidersma een hele lange adem nodig heeft alvorens zijn grondspeculatie met voorkennis rendement zou kunnen opleveren.”

Oftewel: in de Noorderkroon borrelen de plannen om de bouw van woningen aan de Norgerweg tegen te houden.

Intussen is het ook hommeles in Peize. Hier liggen plannen voor de bouw van 130 woningen ten zuiden van de Achteromweg. Afgelopen woensdag werd in de gemeenteraad het grondexploitatieplan besproken. Voor twee omwonenden aanleiding hun frustratie te uiten over de gang van zaken tot dusver. Raadsleden sloten zich daarbij aan. De raad stemde ruim drie jaar geleden in met nieuwbouw ten zuiden van de Achteromweg in het dorp. In de tussentijd zijn verschillende onderzoeken, onder andere naar natuurwaarden en archeologie, verricht. Ook zijn de risico’s op het gebied van waterhuishouding in kaart gebracht. De gemeente denkt in het plangebied 130 woningen te kunnen bouwen. Omwonenden bleken van die stappen lang niet altijd op de hoogte.

,,Het zoekgebied Peize-Zuid is geruisloos overgegaan in nieuwbouw Peize-Zuid”, stelde Peizenaar Roelof Vochteloo. ,,We worden steeds voor voldongen feiten gesteld.” Dorpsgenoot Jos Mastenbroek zei sinds de voorlichtingsavond in 2017 geen verdere informatie te hebben gehad. ,,Behalve het storten van een enorme bult zand, die na klachten van omwonenden is verwijderd.” Beide inwoners van het dorp zeggen niet tegen nieuwbouw te zijn, maar pleiten voor een kleinere uitbreiding van het dorp.

Intussen zijn de plannen voor Roden Zuid door de gemeenteraad van de agenda gehaald. Ze politiek wil eerst in gesprek met de inwoners van de gemeente Noordenveld. Tijdens de raadsvergadering van vorige week stak Henk Kosters de hand in eigen boezem te steken wat betreft de communicatie. ,,Er is nog geen definitief plan”, benadrukte Kosters. ,,Er wordt gesproken alsof er al een bestemmingsplan is. Dat is er niet en daarover zijn we nog steeds in gesprek.”

Een ding lijkt wel duidelijk: er zullen nog heel wat gesprekken volgen voordat er een klap gegeven kan worden op de bouwplannen in Peize, Roden Zuid en Nieuw-Roden.

REACTIE WETHOUDER KOSTERS:

‘Er is absoluut geen sprake van een een-tweetje’

Wethouder Kosters reageert gebeten op de suggesties dat hij met Zuidersma een opzetje heeft geconstrueerd om de woningbouw mogelijk te maken in Nieuw-Roden en Roden Zuid. ,,Kom op zeg, we zijn in Noordenveld en niet ergens anders op de wereld. Ik distantieer me dan ook verre van dit soort insinuaties!!”

Kosters legt uit dat de gemeenteraad in de zomer van 2019 een startnotitie heeft aangenomen met daarbij de afspraak dat we een integraal plan zouden opstellen voor dit gebied Roden-Zuid. Dat plan werd onlangs geagendeerd door het gemeentebestuur met als doel (wetende dat het gevoelig ligt) een principe-uitspraak te krijgen om daarna met de inwoners in gesprek te gaan. Insteek van het gemeentebestuur was vooral geen onomkeerbare dingen te doen. De gemeenteraad heeft het voorstel van de agenda gehaald. De raadsleden willen eerst inwoners, verenigingen en organisaties in gesprek te willen.

Over de verkoop van de grond door Friesche Wouden aan Zuidersma: ,,We hebben afgelopen jaren diverse keren met de Friesche Wouden gesproken over de voortgang, kansen en risico’s van de plannen voor dit gebied. Wij konden en kunnen daar nog steeds geen klare wijn over schenken. Ook de startnotitie leverde onvoldoende zekerheid voor afspraken over aankoop en ontwikkeling. Aankoop door de gemeente vonden wij te risicovol. Zeker gezien de financiële positie van de gemeente en de politieke gevoeligheid.”

REACTIE GERLOF ZUIDERSMA

Grondspeculatie met voorkennis? Geen sprake van, zegt Gerlof Zuidersma. ,,De weilanden heb ik gekocht als privé-investering. Als belegging. Die weilanden zijn bedoeld voor agrarisch gebruik. Ik verhuur ze aan boeren.” De bebouwing op de percelen aan de Norgerweg gaat wel tegen de vlakte, vertelt Zuidersma. Deze zijn gekocht door Zuidvliet Beheer BV. Dat gebeurt in het kader van een asbestsaneringsregeling. Per 1000 vierkante meter gesaneerd asbestdak, mag een bouwkavel worden ontwikkeld, legt Zuidersma uit. ,,We willen vijf kavels bebouwen langs de Norgerweg tussen camping Dorado en de Noorderkroon.”

Zuidersma bestrijdt dat er vooraf overleg is geweest met de gemeente Noordenveld over de aankoop en de toekomstige bebouwing van de gronden aan de Norgerweg. ,,Ik heb deze grond gekocht omdat ik ergens anders grond heb verkocht.”

Door Bram Hulzebos