Bied uw medewerkers een gezondheidscheck met het PMO

Aangeboden door: Preventix

Vitale en gezonde werknemers verzuimen minder, zijn productiever en hebben meer plezier in hun werk. Als werkgever kunt u daaraan bijdragen door aandacht te schenken aan hun algehele gezondheid. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat het werk niet schadelijk is voor hun fysieke en mentale gezondheid.

Dit kan ook door hen periodiek de gelegenheid te bieden hun gezondheid te laten checken. Dit zijn overigens ook wettelijke verplichtingen. Als werkgever draagt u immers een belangrijke verantwoordelijkheid voor uw werknemers. Een voorbeeld van een verplichting waar u mee te maken krijgt, is het Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Door hier bewust mee om te gaan, voorkomt u vervelende verrassingen voor uzelf en uw medewerkers.  

Focus op preventie

Misschien bent u er ook van op de hoogte dat op 1 juli 2017 een nieuwe Arbowet van kracht werd. Sindsdien ligt er meer focus op preventie en een gezonde werkomgeving. Hoewel het aanbieden van een PAGO voor werknemers al verplicht was, wordt er tegenwoordig meer op gecontroleerd. In de praktijk komt het erop neer dat het Preventief Medisch Onderzoek diverse gezondheidsrisico’s in kaart brengt, die het functioneren van werknemers kunnen beïnvloeden. Die risico’s hebben onder andere van doen met het werk en de leefstijl van medewerkers. Dit zijn bijvoorbeeld: RSI, (werk)stress, overgewicht, een te hoog cholesterol en klachten aan het bewegingsapparaat zoals nek- en rugklachten. In dit opzicht onderscheidt het PMO zich van het Periodiek Arbeidsgeneeskundig Onderzoek (PAGO), dat een wettelijk verplicht onderzoek behelst waarbij alleen werkgerelateerde gezondheidsrisico’s in kaart worden gebracht.

Effectief verzuimbeleid

Het Preventief Medisch Onderzoek is dus een nuttig instrument bij het managen van een effectief verzuimbeleid, omdat het nog meer mogelijkheden biedt om verzuim te voorkomen. Arbodiensten hebben de bevoegdheid om het PMO uit te voeren en richten zich daarbij op de lichamelijke en de geestelijke conditie van de medewerkers. Zoals gezegd, ligt de focus niet alleen op werkgerelateerde klachten, maar wordt ook gekeken naar (ongezonde) leefgewoonten en de thuissituatie. Werkgevers kunnen een Preventief Medisch Onderzoek aan te bieden, maar werknemers zijn niet verplicht om hieraan deel te nemen, met uitzondering van enkele beroepsgroepen met CAO’s waarin verplichte keuringen zijn opgenomen. Het is voor werknemers natuurlijk wel aan te raden om deel te nemen aan het PMO. Want naast voordelen voor hun werkgever, levert de uitkomst van het onderzoek hunzelf ook veel goeds op.

Voorkomen van verzuim

De kosten zijn afhankelijk van de uiteindelijke omvang van het onderzoek en de wijze waarop gerapporteerd wordt. Dit komt doordat het PMO zeer breed kan worden uitgevoerd. Het brengt altijd kosten met zich mee om arbeidsdeskundig advies in de arm te nemen. Co-financiering door de zorgverzekering is in dit opzicht mogelijk. En wanneer u de lange termijn in ogenschouw neemt, betalen de kosten zich in de meeste gevallen ruimschoots terug. Want het Preventief Medisch Onderzoek draagt bij aan gelukkige en gezonde medewerkers. Eventuele problemen kunnen in het beginstadium worden opgelost wanneer die vroegtijdig aan het licht komen. Hiermee levert u een pro-actieve bijdrage aan het voorkomen van (ziekte)verzuim, doordat onnodig lichamelijk of geestelijk leed bij de werknemer wordt voorkomen.

Goede investering

U haalt de investering in het PMO er gegarandeerd uit door samen met een specialist te bepalen hoe het onderzoek optimaal voor uw organisatie kan worden vormgegeven. Hiervoor kunt u zich wenden tot de vestiging in Zwolle van de gecertificeerde arbodienst Preventix. Deze specialist heeft landelijke dekking, maar biedt hetzelfde serviceniveau als een kleinere partij. Preventix is dus een geschikte partner bij het opstellen van het perfecte PMO-plan, dat leidt tot blije en gezonde mensen bij u op de werkvloer.

Maak een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek via telefoonnummer 088 – 700 7700 en kijk voor meer informatie op: www.preventix.nl