Alzheimer Café Noordenveld buitengewoon gelukkig met gift van Noordenveld Plus

NOORDENVELD Een delegatie van het bestuur van Noordenveld Plus overhandigde de cheque aan de penningmeester van Alzheimer Drenthe, waarmee Alzheimer Café Noordenveld de komende jaren een extra bedrag heeft te besteden aan activiteiten.

Noordenveld Plus was acht jaar lang het blad voor en door Noordenvelders, gericht op de 50-plussers. Toen de gemeente vier jaar geleden de subsidie introk, nam de uitgever, Media-Totaal, de totale kosten voor haar rekening. Doordat de kosten te hoog werden, met name veroorzaakt door een stijging in de papierkosten, en de inkomsten uit advertenties onvoldoende bleken, moesten ook zij vorig jaar besluiten dat de uitgave van het blad niet meer uit kon. Dit viel overigens samen met het besluit van de eindredacteur om te stoppen.

Het bestuur van Noordenveld Plus, dat jarenlang met hart en ziel aan het blad had gewerkt, zag met deze uitkomsten niet voldoende basis om door te gaan. Wel zijn ze enorm blij dat Media-Totaal het blad in een andere opzet, als bijlage in De Krant, heeft overgenomen. We kunnen als burgers nog steeds artikelen aanleveren die kunnen worden opgenomen in de bijlage met steeds een ander thema die vier keer jaar uitkomt.

Het einde van Noordenveld Plus zorgde voor een restbedrag in kas. Aangezien dit met name donaties zijn van particulieren, vond het bestuur dat het ook weer terug moest naar de gemeenschap. En zo kwamen ze uit bij Alzheimer Café, een groep die min of meer in het verlengde lag van hun doelgroep (met name 50-plus).

Hadden ze de officiële overdracht van de gift liever laten plaatsvinden op één van de Café-avonden, waarbij alle gasten aanwezig hadden kunnen zijn, het virus gooide hierbij roet in het eten. De cheque werd nu in klein comité overhandigd bij één van de werkgroepleden van Alzheimer Café thuis.