De Roder Markt gaat door, maar hoe is nog de grote vraag

RODEN Komt er wel een Roder Markt dit jaar? Met al die nieuwe uitbraken en reisbeperkingen kun je je dat afvragen. Bovendien, de huidige beperkingen vormen ook al een behoorlijke opgave voor de Vereniging voor Volksvermaken. ,,Valt reuze mee,” bezweert voorzitter Lammert Kalfsbeek. ,,We gáán iets doen. Alleen, het vergt wel creativiteit.”

Dat de Jaarbeurs niet doorgaat, is al bekend sinds mei. Toen viel ook het besluit om geen parade te houden. ,,De bouwgroepen beginnen al in mei, nou, dat kon natuurlijk helemaal niet, met zoveel mensen in een loods. En op de parade komen zoveel mensen af, dat kan je ook niet goed reguleren.”

Reguleren wil zeggen: overeenkomstig de eisen van de Veiligheidsregio de publieksstroom zodanig beheersen dat de anderhalve meter afstand gehandhaafd blijft. Dat gaat over aantallen, dus moet het terrein omheind zijn met een in- en een uitgang. En het gaat over de manier waarop mensen zich van de ene plek naar de andere bewegen. ,,Misschien eenrichtingsverkeer, of een dranghek plaatsen in het midden zodat je twee banen krijgt.” Voor de warenmarkt is dat te ingewikkeld: te groot om af te zetten, en te veel publiek. ,,Dus die kan niet doorgaan, en de paardenmarkt evenmin.”

De draverij dan? ,,Daar heb je hetzelfde probleem. Als er genoeg plaats op de Brink was om iedereen te laten zitten, dan kun je de anderhalve meter handhaven. Maar dat gaat niet.” Misschien kan het op een andere plek, en dat het publiek op de terrassen op schermen kan meekijken, denkt hij hardop. Creativiteit is in ieder geval geboden.

Wat kan er wel? ,,Ons idee is om wel gebruik te maken van het evenemententerrein, maar daar gaan we dan de kermis opzetten. En we combineren het met horeca, zodat het voor een breder publiek wordt. De kinderen op de kermis, de ouders een terras.” Volgende week buigt Kalfsbeek zich met de exploitanten over een plan voor de inrichting van het terrein. ,,Het evenemententerrein is groot, en je kan het goed afsluiten. Binnen de attracties moeten de exploitanten zelf de anderhalve meter handhaven; daarbuiten moeten we samen kijken hoe we de publieksstromen sturen.“ Wellicht komt er een timeslot zodat het niet te vol wordt. Hij kijkt peinzend voor zich uit, want hoe handhaaf je dat? Met creativiteit dus. ,,Het timeslot loopt af als papa’s biertje op is, haha!”

En de cafés in het dorp, komen daar nog optredens? ,,Met de horeca zijn we ook in gesprek. Maar die moet zelf regelen hoe ze dat binnen de regels doet. Zoals het andere jaren was, met Jannes op een podium en duizend man eromheen, dat kan nu niet natuurlijk.” Zeker is al wel, dat de oriënteringsrit op maandag en ook de straatverlichtingswedstrijd doorgaan.

,,Gelukkig hebben we alle partijen mee,” zegt hij. Ze zijn al een heel eind op weg. ,,Maar iedereen komt wel terug van vakantie, en je wilt geen herhaling van wat er in februari gebeurde.” Hij doelt op de mensen die zich toen, net terug uit Tirol in het carnavalsgedruis stortten. ,,Als wij toen Rodermarkt hadden gehad, was het hier ook hommeles geweest.”

Voorzichtigheid is geboden dus. Maar een feestje komt er. ,,Dat zijn we als Volksvermakers ook een beetje verplicht aan het dorp en onze sponsoren. En aan iedereen die nu al tegen me zegt: ik heb wel die week vrij genomen hoor! Dus als er na 1 september niet opnieuw iets wordt opgelegd, dan denk ik zeker wel dat er iets zal zijn wat een beetje op de Rodermarkt lijkt.”

Tekst Edith Boeker