Drenthe ontvangt 4 ton van het Rijk voor ondersteuning van ondernemers

De provincie Drenthe ontvangt een extra Rijksbijdrage van 400.000 euro om Drentse ondernemers te ondersteunen op het vlak van digitalisering, internationalisering en innovatie.<b></b>

Het geld is afkomstig uit de MKB-deal ‘Drenthe: samen naar een sterker, slimmer en groener MKB’. De uitvoering van de deal komt in handen van het loket Ik Ben Drents Ondernemer.

‘Tegenwoordig is het van levensbelang om als ondernemer digitaal actief en slagvaardig te zijn. Dat zijn zaken waar we ons MKB verder mee willen helpen. Uit deze MKB-deal spreekt het vertrouwen dat we met Ik Ben Drents Ondernemer een goede basis hebben neergezet om die ondersteuning te bieden,’ aldus gedeputeerde Henk Brink (VVD).

50 bedrijven

Eind vorig jaar was Drenthe al geselecteerd als één van de negen landelijke deals om het Midden en Kleinbedrijf te versterken. De MKB-deal moet voor meer inzicht zorgen in hoe de Drentse ondernemers op dit moment scoren op digitalisering, internationalisering en innovatie.

Ook krijgen de ondernemers individuele begeleiding geboden op het gebied van digitalisatie. Zo krijgen zo’n vijftig ondernemers in de maakindustrie hulp bij het verder digitaliseren van hun bedrijf, wordt er intensiever ingezet op hoe je succesvol internationaal kunt ondernemen en krijgen tien Drentse bedrijven hulp bij het meer circulair maken van hun productie- of verwerkingsproces.