Missie geslaagd: rust terug op school in Zevenhuizen

ZEVENHUIZEN De rust is teruggekeerd op de openbare school Het Veenpluis in Zevenhuizen. Dat stelt Geert van Dijken (70) die eind augustus vorig jaar aantrad als interim-directeur op deze school.

Aanleiding was grote onrust die rond de zomer van vorig jaar op Het Veenpluis ontstond. Door een groot deel van de twaalf leerkrachten op de school werd het vertrouwen in directeur Maria Luimstra opgezegd. Luimstra meldde zich ziek. De raad van bestuur van scholenstichting Quadraten, waar Het Veenpluis onder valt, besloot voor haar een vervanger te zoeken.

Interne verhoudingen stevig verstoord

Van Dijken bemerkte bij zijn komst dat de interne verhoudingen stevig waren verstoord. ,,Toen ik kwam, stonden sommige leerkrachten op het punt het bijltje er bij neer te gooien.’’ De interim-man afkomstig van het Drentse onderwijsbureau Leermeester, ging in gesprek met alle partijen die bij het conflict waren betrokken. Hoewel hij onderwijsman is in hart en nieren, had Van Dijken geen ervaring met basisonderwijs. Jarenlang werkte hij als docent in het voortgezet onderwijs én als bestuurder van scholen voor voortgezet en mbo-onderwijs.

Vertrouwen winnen

Die onbekendheid met het basisonderwijs kwam hem in Zevenhuizen van pas. ,,Ik heb de leerkrachten gevraagd om bij allerlei zaken wegwijs te maken.’’ Geleidelijk slaagde hij erin om het vertrouwen van het team van leerkrachten, maar ook ouders, te winnen. ,,Wat ik heb geprobeerd te doen, is de rust op de school terug te brengen.’’ Bestuurder Patrick Tuil van Quadraten die pas begin dit jaar aantrad, bevestigt dat Van Dijken in zijn missie op Het Veenpluis is geslaagd. ,,Ik heb deze week gepraat met het hele team. Zonder uitzondering heeft iedereen vertrouwen in de toekomst’’, zegt hij.

Volgens Van Dijken hadden alle betrokken partijen op de school een aandeel in het conflict. ,,Terecht was het team van leerkrachten trots op de leerprestaties die op de school in Zevenhuizen waren bereikt.'' Hij ook getroffen door de aandacht die er is voor leerlingen die extra steun nodig hebben. ,,Tijdens de coronacrisis kon ik dat heel goed zien.’’

Zelfsturend team

Voordat Luimstra in 2018 begon als directeur van Het Veenpluis, zagen de leerkrachten op de school in Zevenhuizen zichzelf min of meer als zelfsturend team. Dat leidde tot spanningen toen de nieuwe directeur bij haar komst een groot aantal verantwoordelijkheden naar zich toetrok. Volgens Van Dijken valt dit oud-directeur Luimstra niet aan te rekenen. ,,Zij was per slot van rekening aangesteld als kapitein op het schip. Wat ze wellicht verzuimde’’, zegt hij, ,,is om haar directe collega’s maar ook de leiding van Quadraten, te betrekken bij de wijze waarop ze gestalte gaf aan haar bevlogen ideeën op het gebied van onderwijs.’’

Bestuurder Tuil is blij dat Luimstra voor Quadraten behouden blijft. Zij is inmiddels hersteld en treedt na de zomervakantie aan als adjunct-directeur op openbare school De Molenberg in Grootegast. De huidige directeur van De Molenberg is Lars van Ravenhorst die tot voor kort tevens optrad als interim-directeur op CBS De Bron in Marum. Die taak rondde hij onlangs af. Hij treedt per 1 augustus aan als vaste directeur van Het Veenpluis. Van Ravenhorst gaat die baan combineren met zijn functie als schooldirecteur in Grootegast.

Fusie bespreekbaar

Volgens Tuil staan leerkrachten en medezeggenschapsraad (mr) in Zevenhuizen unaniem achter de benoeming van Van Ravenhorst. Hij prijst de constructieve opstelling van de mr. ,,Als de leiding op Het Veenpluis op orde is, is een fusie op termijn met de christelijke school De Delta (ruim 60 leerlingen) in Zevenhuizen voor de mr bespreekbaar. Daar prijs ik me gelukkig mee.’’ Ook in Opende en De Wilp wordt gewerkt aan de komst van samenwerkingsscholen.