UWV: 'Banenverlies in Groningen en Noord-Drenthe door coronacrisis kleiner dan gemiddeld'

Volgens het UWV zal het banenverlies door de coronacrisis in de Groningen en Noord-Drenthe kleiner dan gemiddeld zijn. Dit komt omdat in de provincie relatief minder mensen werken in sectoren die in 2020 sterk krimpen, zoals de sierteelt en luchtvaart.

Ruim een derde van alle werknemers in Groningen en Noord-Drenthe werkt in een sector waar het UWV de komende periode banengroei verwacht. Dit zijn banen in de zorg, het openbaar bestuur en postbezorging.

85.000 werkzaam in krimpsector

Daar tegenover staat wel dat ruim een kwart van alle werknemers in Groningen en Noord-Drenthe werken in een sector waar een grote banenkrimp plaatsvindt door de coronacrisis. Dit zijn ongeveer 85 duizend mensen. Vooral de uitzendbranche, reisbureaus, horeca, cultuur, sport & recreatie, luchtvaart en sierteelt kunnen te maken krijgen met afname van werk. Ook in de detailhandel non-food, metaal & technologische industrie, overige dienstverlening (waaronder kappers) en autohandel verwacht het UWV een grote afname van het aantal beschikbare banen.

Flexwerkers kwetsbaar

Mensen die werkzaam zijn als flexwerker zijn extra kwetsbaar in de coronacrisis. Volgens het UWV maken sectoren die het meest getroffen worden door de crisis relatief veel gebruik van flexibele medewerkers. ‘Werkgevers kunnen snel reageren op het wegvallen van economische activiteit me thet beëindigen van tijdelijke contracten en het niet of minder oproepen van oproepkrachten, terwijl het ontbinden van vaste contracten meer tijd en moeite kost.’