Zak geld voor muziekonderwijs

REGIO Drenthe krijgt 70.000 euro uit de landelijke regeling MuziekMatch. Met dit geld zetten verschillende partijen zich in om structureel en duurzaam muziekonderwijs op de basisscholen in de provincie te realiseren.

In 2019 ondertekenden 51 partijen Muziekakkoord Drenthe, waarin ze aangaven zich gezamenlijk in te spannen voor goed muziekonderwijs voor alle kinderen in Drenthe. De beoordelingscommissie schrijft over de Drentse aanvraag: ‘Een mooi en degelijk plan met grote betrokkenheid van de scholen en overige partijen dat steunt op een sterk akkoord met zeven inspirerende en geprofessionaliseerde ambities’.

In het Muziekakkoord staat als eerste ambitie ‘Alle kinderen van nul tot twaalf jaar in Drenthe hebben het recht op goed muziekonderwijs en ieder kind moet de kans krijgen zijn muzikaliteit te ontdekken, ongeacht de plaats waar hij of zij woont’.

Deze ambitie moet gerealiseerd worden door leerkrachten te trainen, de samenwerking tussen scholen, muziekverenigingen en podia te stimuleren en muziek in te zetten bij vakken als aardrijkskunde, rekenen en geschiedenis. Voor de leerkrachten worden workshops en speciale bijeenkomsten georganiseerd. Het idee is dat als leerkrachten vertrouwd zijn met muziek, muziekinstrumenten en de hedendaagse digitale mogelijkheden zij vanzelfsprekend met muziek aan de slag gaan. Ook studenten van de pabo worden de komende jaren opgeleid tot leerkrachten die goede muzieklessen kunnen geven. Uiteindelijk moet muziek een vast onderdeel zijn van het wekelijkse lesprogramma op de scholen en in de kindcentra in Drenthe.

Impuls Muziekonderwijs De afgelopen vier jaar hebben 58 scholen in Drenthe al kunnen investeren in hun muziekonderwijs, dankzij de subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs. Zo werkten leerkrachten samen met vakdocenten om hun eigen vaardigheden op het gebied van muziek te vergroten. Dankzij de MuziekMatch kunnen de ervaringen van deze leerkrachten worden gedeeld met andere scholen. Na de zomervakantie start een nulmeting op alle basisscholen in de provincie om te kijken hoe vaak scholen op dit moment aandacht aan muziek besteden en bij welke activiteiten ze hulp nodig hebben. Als scholen nog geen muzieklessen geven wordt onderzocht waarom dat zo is.