Noordenveld heeft tekort van 3 miljoen euro over 2019

<b>De gemeente Noordenveld heeft in 2019 een tekort van drie miljoen euro opgelopen. Dat komt vooral door grote tekorten in het sociaal domein, waaronder jeugdzorg en de WMO vallen.</b>

Landelijk kampen honderden gemeenten met hetzelfde probleem. Wethouder Alex Wekema zegt dat Noordenveld verder in de problemen is gekomen door de verzakkingen in Roden en de stormschade in juni. ,,De gevolgen van de coronacrisis komen er nu nog bij. We zullen extra kritisch naar onze uitgaven moeten kijken en komen op korte termijn met een aanpak om de financiële positie te versterken.’’

Geen perspectiefnota

Vanwege de vele onzekerheden door het coronavirus, komt er ook geen perspectiefnota waarin vooruit geblikt wordt op 2021. In plaats daarvan komt er een zomerbrief. Daarin wordt besproken welke kosten eraan komen en over welke onderwerpen Noordenveld keuzes moet maken komende periode.

De gemeenteraad praat eind juni over de jaarrekening.